donderdag 12 september 2013

Sneak Preview van Mijn Friese Topstuk

FRI
ESM
USE
UM
Op de foto v.l.n.r Anne Elgersma, Hennie van der Goot-Valk, Tine Nieuwland-Mulder en Jan van der Goot. Wat-dacht-je-wat....Dit beeld met onderdelen van een kunstwerk is als voorproefje op de opening van morgen door Koningin Maxima en gemaakt in de Hylper Kaimer van het Fries Museum. 
De foto is exclusief gemaakt voor mijn weblog. Ik heb mevrouw Tine Nieuwland Mulder vandaag om commentaar gevraagd. Zij staat erom bekend haar mening niet onder stoelen of banken te steken.
"Zoals wij daar staan, zou hij ook bij madame Tussauds gemaakt kunnen zijn. Ik heb toen ook
gevraagd, of zij zich niet wat "bezwaard" voelen, om met ons kostbaar erfgoed te pronken? Nou dat had ik niet goed geraden" aldus Tine Nieuwland Mulder in Hylper Klederdracht, derde van links op de foto.
Tine heeft zo haar twijfels.Zij ventileert haar eigen onversneden beeldtaal over deze Kunstgreep van het Berlijnse interierverzorgertje John Bock in de Hindelooper Kamer van het Fries Museum .
"Moet je goed op de tafel in midden - een zogenaamde klaptafel-aan-de-wand - zien! 
Dat noemt de heer Bock kunst! Vanaf die Kraantjeskan lopen kettinkjes naar schaaltjes met o.a. meelkoekjes, chocoladepasta, zoute stengels en nog wat, hagelslag of zo! KUNST! 
Mijn fear (vader, red) zou zeggen: "Waarom gaat die man niet gewoon aan het werk, kan hij wat verdienen! Nou, ja!"
De officiële lezing zijdens het Fries Museum op haar website luidt: "Het is de eerste keer dat Bock een bestaande, historische kamer als uitgangspunt neemt voor een kunstwerk. Hij bouwt zijn eigen kamer vast aan de Hindelooper kamer. Hij koppelt zijn wereld letterlijk vast aan die van Hindeloopen. Via de bedstede kom je van de ene kamer in de andere. Deze week neemt hij in beide kamers een film op die vanaf de opening te zien is. Het resultaat is een nieuwe installatie: twee kamers en een film. Typisch Bock, met Hindeloopen in de hoofdrol. De Hindelooper kamer is nog steeds dezelfde, maar je zult hem dankzij Bock met heel andere ogen zien".