woensdag 11 september 2013

De meest arcadische haven ter wereld.

Inleiding.

Hindeloopen - Een stad met een rijk historisch verleden. Vanuit de Amsterdamse havens voeren vroeger de Hylper grootschippers uit naar verre oorden. Zij brachten voorspoed en visie mee. Begrippen en vaardigheden die gelet op de hedendaagse Hylper HJaiven problematiek nog steeds buitengewoon opgeld doen. 
Merkwaardig is, dat Hindeloopen in de gouden eeuw niet over een eigen haven beschikte: men kon er alleen op de rede voor anker gaan. 
Nu na 400 jaar is de huidige en gerenoveerde Hylper Haiven een prachtige plek die buitengewoon in trek is bij de watersport. 
Toeristen en inwoners genieten van dit arcadische maritieme panorama. De oude haven wordt echter door velen gezien als een ongeschikte aanlegplaats voor de bruine zeilvaart. Dat is bijzonder jammer. Er is veel “te halen” voor deze sector. Een oplossing voor dit probleem ligt verscholen in het verleden. Het opnieuw aanleggen van een rede van Hindeloopen. 

Probleem.
De Moend
Er zijn problemen tussen Bestuur Hylper Haiven en beroepsvereniging Bruine Zeilvaart. Het bestuur van de Haiven weert de schepen van de bruine vloot vanwege capaciteitsproblemen. Zij vinden de schepen van de vloot veel te groot voor het kleine haventje. De Gemeente SWFryslan, sector Bruine Zeilvaart (vz Sikko Heldoorn, ex burgemeester van Assen) en de middenstand Hindeloopen zijn not amused. Gevolg krantenartikelen. Er is momenteel een soort van status quo tussen de partijen
Uit eerdere verkenningen bleek, dat Jachthaven Hindeloopen zich zorgen maakt over de gevolgen het het peilbeheer van het IJsselmeer. 
Tevens heeft Jachthaven Hindeloopen te maken met dichtslibbing.

Mijn idee.
Lang bregge
Mijn idee is de aanleg van een moderne/ duurzame rede in het IJsselmeer voor of nabij  de haven van Hindeloopen (die gerestaureerd is in 2006 naar een beeld uit 1934) Vroeger was er ook een rede in Hindeloopen voor Fluitschepen en Kaagschepen, zie historische schilderijen, beschrijvingen. Een rede is een ankerplaats voor de kust. Hier vond vroeger de bevoorrading plaats van 80 fluitschepen 
Ik las ergens, dat de snelle, sterke stroom uit het Haanmeer de Rede van Hindeloopen in de Zuiderzee open hield en ervoor zorgde, dat geen banken of platen zich konden vormen langs de kust. Daarom deelde Hindeloopen niet het lot van Stavoren, dat in het zand was verstikt. Langs de kustlijn van Hindeloopen is geen plek (schuilplaats bij storm) voor het maken van een natuurlijke rede. Een kunstmatig aangelegde rede kan heel goed opnieuw worden gemaakt van steigers en/of dijk. Deze voorziening kan als zelfstandig gebruiks-en belevingspunt in verbinding worden gebracht met de historische kern van de Stad Hylpen.
Voor aanleg hoofdzakelijk de bruine zeilvaart, maar ook andere beroeps
Toeristische trekpleister (exclusieve wandelroute) maken in verbinding met de kwaliteit van de Hylper     Haiven, de Jachthaven Hindeloopen en de kwaliteit van de historische binnenstad
Zijn er nieuwe en alternatieven uit het plan te destilleren als oplossing voor de eerder in verkenningen  geuite ontsluitingsproblemen (dichtslibbing) van Jachthaven Hindeloopen.
Zijn er nieuwe producten uit te destilleren zoals bijvoorbeeld Lighversions van GIS producties tot geschikte content voor multimedia.
Compensatie voor de ter plaatse negatieve heersende ideeën over het toekomstige en nabij gelegen windenergiepark.(Afsluitdijk)
Bestaande cultuurhistorische waarden handhaven en verder doorontwikkelen ingegeven door de Werelderfgoed gedachte  van hedendaagse (ge)bruikbaarheid. Een en ander naar analogie van de Hindelooper Meubels en Handschilderwerk (de “Oak Inside” door vormgevers Eyck en Meindertsma) en het serviesgoed van de Hylper Heritage dat zij maakten/ontwierpen voor Multinational Douwe Egberts.
*)Het idee van een rede is vergelijkbaar met de rede van Texel in de VOC tijd, de beoogde uitvoering hiervan natuurlijk in veel mindere mate.

Uitdaging.
Het voornamer maken van Hindeloopen door de inpassing van een moderne/duurzame rede in een kwetsbaar stadsgezicht (Werelderfgoed), in een kwetsbaar natuurgebied (N2000) en deel uitmakend van een bijzondere Skyline.