vrijdag 30 augustus 2013

Houkepoort Re-Revisited

Donderdagavond op mijn laptop gekeken naar de livestream van een commissievergadering van de Gemeenteraad van SWF. Via twitter gaf blogmaat Henk van der Veer commentaar van de zij-lijn.
Wat zag ik? Een aandoenlijk beeld van reutelende raadsleden in een gemoedelijke platteland-sfeer met een inhoudelijke achterstand. Dat levert een schril contrast op met de professionele inbreng/presentatie van de wethouders Stoel en Akkerman alsmede van Burgemeester Apotheker met een inhoudelijke voorsprong, tot de tanden bewapend met relevante feiten door de dames en heren van de Griffie
Gisteravond discussieerde de raadscommissie op onsamenhangende manier/toon over o.a. de Houkepoort kwestie. Zo wordt een eerzame burger het volgen van een democratisch proces echt onmogelijk gemaakt. Persoonlijk houd ik die Hakkelaar van Lokaal Totaal hiervoor optisch verantwoordelijk, maar dit terzijde.
Inhoudelijk verwijs ik naar de Leeuwarder Courant die gedurende het verloop van deze kwestie buitengewoon inzichtelijke heeft geschreven. Kennelijk ook lange tijd de enige bron voor de Raad.
Naast de onduidelijkheid over het contract met de aannemer is de hoofdmoot in deze kwestie voor veel raadsleden de terugbetaling van de vermeende schade van 200.000. Naar mijn mening een volstrekt uit de lucht gegrepen bedrag en buitengewoon aanvechtbaar. Voor hetzelfde geld kun je een plausibele redenering ophangen, dat er een  door de handelswijze van de projectleider een besparing heeft opgetreden van twee ton. Veel raadsleden zijn van mening, dat de Gemeente SWF er juridisch werk van moet maken. Nou maak dan je democratische borst maar nat vrienden! Als een jurist van enige statuur in deze zaak zijn trukendoos tevoorschijn haalt, dan kun je als Gemeente nog wel eens van de koude kermis thuis komen. Er liggen genoeg argumenten op tafel die de zaak er voor de Gemeente echt niet sterker op maken
Tja en dan is er nog de kwestie van de raadsleden met het OM.
Zij willen inzicht in het proces-verbaal in de strafzaak
Het OM bij monde van persofficier Mous heeft al laten weten, dat raadsleden geen inzicht kunnen krijgen in het proces-verbaal. Terecht natuurlijk. De Raad heeft geen spat te maken met de strafrechtelijke kwesties over de hun burgers. Schande eigenlijk als je er goed in komt! Daar gaat volgens mij de Rechter over. Dat moet maar mooi zo blijven dacht ik zo!
Persoonlijk ben ik van mening dat de bewuste projectleider nu wel genoeg voor zijn kiezen heeft gehad en dat de Raad van de gemeente SWF deze onverkwikkelijke zaak zo snel mogelijk moet afronden.
De Gaten zijn gedicht, Zand erover!