vrijdag 24 mei 2013

IM Meint Tjallings Postma, maat!

 "Alles Go Aalde..?"  met die vraag, over hoe het met me ging in Hylper Wodden, begroette de voorzitter van de toedelingscommissie, de heer Meint Postma uit Tjerkgaast mij bij iedere vergadering/ontmoeting.
Zijn wieg stond in een boerderij op Dijken. Later verhuisde hij met zijn ouders naar Molkwerum, een buurdorp nabij Hylpen. Vandaar zijn bekendheid met de Hylper taal en cultuur. Geboren in 1938, een tijdgenoot van mijn zuster Aagje.
Vanaf de halfjaren negentig van de vorige eeuw werkte ik tot buitengewoon genoegen en nauw samen met Meint in het landinrichtingsproject Doniawerstal.
Een landschap/streek gelegen in de driehoek tussen Joure, Tjerkgaast en Lemmer. Hij was een creatieveling en een mensen-mens. Terreinbezoeken en en keukentafelgesprekken tijdens de uitvoering van werken en uitgifte van landbouwgronden waren onze persoonlijke corebusiness.  Ik mag wel zeggen, dat we daarin - in die tijd - tot de buitencategorie behoorden. Hij had het vermogen om vanuit de menselijke maat tegen een probleem aan te kijken. Hij beschouwde regels als hulpmiddel, niet als doel! Maar bovenal boer van professie en een bijzonder gepassioneerde Hyngsteman! Hij schitterde en had zijn finesthours in ijstadion Thialf met topschaatsters o.a. Anni Friesinger en Irene Wust in zijn arrenslee.
Vandaag kreeg ik bericht van zijn plotselinge overlijden. "Meensken mei hynders hawwe de himel op ierde"  vond Meint. Ik ben ervan overtuigd, dat hij daar aan die gene zijde, in grazige weiden, in het gezelschap van zijn buitengewoon geliefde edele viervoeters zal blijven vertoeven  Passie is immers universeel! Daarmee kom je namelijk overal ...........