woensdag 8 mei 2013

Geuldal

Een stuw in het Geuldal - Vispassage
Alleen bij hoog water stroomt er water door een geul ernaast. Vissen kunnen op die manier om de molenstuw heen zwemmen. hierdoor kunnen ze verder stroomopwaarts zwemmen en hun leefgebied uitbreiden. Voorheen was de stuw  een onneembaar obstakel.