donderdag 26 december 2013

Aesterlocht .

Aesterlocht.
't Locht komt op in 't Aesten.
Moarns betied,
op earste Krystdei.
Hylpen ies jitte yn deape rest.
Hy ront liement-allonich,
yn't tister oer de kraikjende wyte snee.
troch de Van Meek'rensteeger.
Kraich omhaich.
Sjoal om, deap feskuule
yn syn gryze duffelse Monket.
Een lik swat bakkelieten
bakjen mei een
skeerkwast fan Dassehier
en Skeerseepe van
De Vergulde Hand
oender de yrem.
Op wei nei syn aalde moat
Wiebe, die troch die smoarge
Parkinson, syn worksame
fiskershenden naat meer
go broeke ko.
Libbenslange Frientskip ankere
troch it hadde libben op
de Yngelse herringloggers.
Aalde Foppe Amsterdam,
yn de snerpende kelt
fan de Aestewynt,
stol, traich en trouw
nij syn aalde fiskesmoat
Ho so?
Meensken losleete?
Een Sameritoan,
een Yngel togelyk
Beelden, wur'ter sem
naat eens nei toalet.
Een Woender fan 't likje Bon.
yn de Troage
Het iek dy sis!

Een Krystfosk
Hylper Wodden:Anske Smit

zondag 22 december 2013

Ain't She Sweet...?

Let op die glimlach. Haar outfit....die baret en de schoenen vooral. Wat een uitstraling. Dit is IJmkje van der Kooij (1910-2000).
Mijn moeder! Ain't she sweet? Wij schrijven Hindeloopen, omstreeks 1928.
Ze loopt op de Skoelebrege. Op de achtergrond met hoed en zijn arm in bekende karakteristieke houding loopt haar toenmalige vriend en latere echtgenoot Pieter Kool Smit (1908-1975). Mijn vader!
foto afkomstig van; Johanna van der Sluis - Haarlem

zaterdag 21 december 2013

Ik koop altijd schoenen met een verhaal, lees maar


Ik koop altijd schoenen met een verhaal, lees maar.....

Een Consult van de ConsulTantes

Katrein Kunst ging mij foar!
De Consul-Tantes hewwe mij met een helend rondsje
deur de Stad in een vloek en een sucht
van mijn probleem afholpen.


SWF Wethouder Sjoerd Tolsma kreeg 
een politiek advies van de dames.voor de verkiezingen in 2014
Hij mocht der verder met niemand over praate
Se binne van alle markten thuis, disse charmante dames.
5,00 euro per consult.
Dekt deur De Friesland.
Tante Stella (L)ronselde succesvol de klanten  voor
de consultantes van de Marktstraat.

Iede van Dijk ontvangt un prachtigge pries in de stand van Peter Bax 
foar syn winnende lot.


donderdag 19 december 2013

Een serieus verzoek vanaf het Zaailand te Leeuwarden

Glazenhuis en Fries Museum
Coen Swijnenberg on the Mike
Ariesten-podium
Serious Cafe
Roosmarijn Reijmer aan het werk op het Plein
Wederom Roosmarijn Reijmer

zaterdag 14 december 2013

ONS BOSO Supporter onder verscherpt toezicht....

Henk (r) vanmiddag onder verscherpt toezicht (weer) aanwezig op het Zuidersportpark te Sneek
bij de zaterdag topklasse wedstrijd ONS-Scheveningen. Uitslag  1-2.Een outfit in zwartwit

Ik ben in 1950 geboren. In de vrijstaande woning met gebroken kap op de Buren C 84 , later na vernummering op nr 50 te Hindeloopen. Als zoon van Pieter Kool Smit en IJmkje van de Kooij, en broertje van mijn destijds twaalfjarige zuster Aagje Jantje (1938-1996) God heeft haar ziel!
Er zijn uit de begin vijftiger jaren van de vorige eeuw - ongeveer vijf jaar na WO II - nagenoeg geen foto's van mij gemaakt. Familie kiekjes zoals deze waren zeldzaam en werden  in die tijd mondjesmaat door burgers zelf gemaakt. Pas veel later deed Kodachrome zijn intrede. Onlangs kwam uit het archief van mijn nicht van moeders zijde Johanna van Leersum uit Haarlem deze foto tevoorschijn.  Mijn zuster- kijk eens wat een beauty van dertien - en ik met een blond koppie vereeuwigd in zwart wit strak kijkend in de lens van de fotograaf. Prachtige met passie gebreide outfit ! Zes maanden oud. Ze houdt mij stevig vast. Een ontroerend beeld en een bijzondere metafoor voor hoe ik ook in mijn latere leven ben vastgehouden. De foto is in juni 1951 gemaakt door Hafo Foto, Bosb Toussaintstr te Harlingen. Ik ben onvoorstelbaar blij met deze foto!

woensdag 11 december 2013

A Rainbow Selfie

Persoonlijk heb ik deze Selfie liever als die in de krant van vandaag.
Een plaatje van President Obama, de Deense premier Thoring-Schmidt en de Britse premier Cameron op de tribune tijdens de herdenking van Madiba, waarbij naar Afrikaanse begrippen door de regen de Hemel open ging. Wereldwijd brisant in alle kranten en op Twitter.
Toegegeven. Machtige personen op een imposante plek tijdens deze historische bijeenkomst Under the African Skies!  
[...] Maar R.en ik hebben hier als achtergrond het decor van de Workummerwaard met twee niet geënsceneerde regenbogen .
Dat zegt en slaat alles, althans qua metafoor!

zondag 8 december 2013

Mulisch is Vulisch. Ode aan Reve!

Ter gelegenheid van zijn 90e geboortedag brachten Hester Witteveen c.s. en verder nog prachtige bijdragen van Pastoor Peter van der Weide, Gerrit Breteler c.a., Eeltsje Hettinga, de Vlaamse dichter Maarten Inghels, op zondagmiddag 8 december 2013 in de Sint Vituskerk te Blauwhuis, een hommage aan de volksschrijver Gerard Reve.
Huub Mous sprak over zijn nieuwe boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering.
Bram Peper, o.a. oud burgemeester van Rotterdam, Minister van Binnenlandse Zaken (Bram was een maatschappij hervormer, maar tegen wil en dank een bestuurder, aldus HM in zijn bijdrage) en bekend van Reve's boek 'Brieven aan Bram P 1987-1999 sprak zijn toehoorders bijzonder geestig toe.
De anekdote over Reve's persoonlijk verzoek tot een koninklijke onderscheiding aan de toenmalige Minister Peper van Binnenlandse Zaken kan ik niet onvermeld laten.
Buitengewoon hilarisch! In zijn aanhef van het verzoek aan H.M. de Koningin opende Reve telefonisch naar Minister Peper met de quote: "Mulisch is Vulisch" dat weet je om vervolgens rechtstreeks via deze exclusieve voordeur schaamteloos naar een koninklijke onderscheiding te vragen.
Harry Mulisch kreeg hoogstwaarschijnlijk langs een andere route een lintje. Via een minuscule sluiproute - op een voorzet van de oud profvoetballer Peper - op/langs de toenmalige staatssecretaris Rik van der Ploeg kon deze felbegeerde onderscheiding, de mond van de Grote Volksschrijver niet meer voorbijgaan...
[...]Peper nam daarna het eerste exemplaar van Huub's boek in ontvangst.
Het hoeft geen betoog om van mij aan te nemen, dat de nazit in Blauwhuister Cafe de Freonskip in buitengewoon goede orde is verlopen. Ik zag o.a. ook een glimp van de oude heer Wiegel in het gevolg van Peper
Reve's 90e verjaardag in de Vitus Kerk te Baluwhuis. En hommage aan de Volksschrijver.

woensdag 4 december 2013

Besparing van tonnen op Ganzenschade in Fryslan (2)

Gek, dat de personen die er over gaan niet op mijn idee reageren. Vandaag toch veel reacties ontvangen op mijn blogje Gratis advies voor een goedkoper ganzenbeleid in Friesland . 
Ik schets in het kort op mijn weblog een nieuw goedkopere ganzenbeleid en  bijbehorende uitvoering. Natuurlijk is alles niet verder in detail uitgewerkt. Maar met een simpel systeem kan mijn plan snel worden uitgewerkt/operationeel zijn. Op voorhand kun je wel van een besparing spreken, want in mijn plan komt de dure vergoeding van de nutteloze beheer en gedooggebieden voor ganzen structureel te vervallen. Alleen bij ontoelaatbare schade wordt de schade uitbetaald. Geen schadevergoeding vooraf, maar op efficiënte wijze achteraf. Op deze manier geen enkel spoor van inkomenssteun. De uitvoeringskosten van de schadebehandeling worden eveneens gedecimeerd zodat ik wel durf te beweren, dat de totale kosten van mijn plan substantieel lager zullen uitvallen. Daar hoeft je echt geen rekenaar voor te zijn. Over de overzomerende ganzen kan ik ook glashelder zijn. Deze dienen tot op het bot te worden bejaagd. Uit het vorige blijkt, dat bij de uitvoering van dit plan een paar harde noten moeten worden gekraakt.
Dat de politiek bepaalde verworvenheden bij de sectoren van de landbouw en de natuur dient te liquideren is wel duidelijk. Maar politiek is toch niet voor bange mensen?

dinsdag 3 december 2013

Gratis advies voor een goedkoper ganzenbeleid in Friesland

Het ganzenakkoord is gecrasht zag ik vanmorgen vroeg in het Journaal. Geen akkoord, dan ook geen cent voor het beheer of schade schreef vandaag een van mijn vaste lezers. Zoals zo vaak heb ik ook een mening over de Winterganzen. Ganzen zijn een probleem voor de landbouw in Friesland. Ze vertrappen gewassen en vreten akkers kaal. Op zich is dat helemaal geen groot probleem. Er is meer dan genoeg gras voor alle ganzen in de winter. 
Koeien vreten immers hooi, kuil en mais op stal. Het aanwezige wintergras moet de landbouw aan de ganzen ter beschikking stellen. Bedrijven krijgen genoeg inkomenssteun van de EG. Gratis de ganzen gedogen! Dat is een vorm van maatschappelijk ondernemen, die bij een moderne bedrijfsvoering van een hedendaagse landbouwbedrijf hoort. 
Inpassen dus dat ganzenbeheer.Natuurlijk kunnen boeren ontoelaatbare oogstschade ondervinden. 
In het voorjaar als de grasgroei op gang komt en de ganzen, die nog niet allemaal richting het noorden zijn weggetrokken, het begin van een eerste snee wegvreten, dan dient er onverwijld ruimhartige schade te worden uitbetaald. 
Ganzen laten zich niet sturen dus de overeenkomsten met betrekking tot beheer en gedooggebieden kunnen direct worden beëindigd en in de prullenbak  Weg met die administratieve rompslomp. Hiervoor in de plaats simpel de schade per individueel geval / bedrijf laten vaststellen door onafhankelijke taxateurs, die werken met objectieve parameters. Een simpel digitaal loketje is voldoende. Lage uitvoeringskosten. 
Wanneer ontoelaatbare oogstschade door ganzen in het voorjaar bij het begin van de grasgroei alleen per bedrijf wordt vastgesteld, zal het totaal bedrag aan ganzenschade in Fryslan naar mijn stellige overtuiging substantieel afnemen.  Dus geen beheer of gedooggebieden meer. Dat systeem is een bodemloze put waar bakken vol met belastinggeld in verdwijnt. Zeker en vast wel schadevergoeding voor boeren, alleen op individuele basis. Voor overzomerende ganzen en  andere gevallen in de marge, dienen alle actoren (jagers, boeren, natuurbeheerders en vogelbescherming) hun volle verantwoordelijkheid te nemen. 
Zij dienen waar mogelijk draconische maatregelen niet te schuwen. Daarvoor zijn geen belemmeringen meer aanwezig. Afschotvergunningen kunnen worden verleend door het bevoegd gezag zo heb ik me laten vertellen....

zondag 1 december 2013

Drie drie H's

The Maestro. Augustus 2012 -Olympisch stadion in Adam. 

Henk Hofstede, Hank Williams en Henk van der Veer......
Allereerst een diepe buiging voor Pim, Marjolein, H(a)nk en Arwin. Allen beulen van muzikanten en leden van het Avalanche Quartet. Ze brachten zojuist twee-en-een-halve uur lang Leonard Cohen repertoire op de planken in Theater Sneek. Gelukkig niet - de overigens prachtige, maar intussen plat getreden songs Halleluja of Suzanne - maar andere nog mooiere, bekende en minder bekende songs. Prachtig gezongen en gespeeld door -zoals ik al zei- beulen van muzikanten, wiens sporen diep geworteld zijn in de traditie van de eigenzinnige nederpop (De Dijk, The Nits).
Stuk-voor-stuk muzikale persoonlijkheden, die in dit kwartet naadloos bij elkaar aansluiten.
Je voelde, dat het publiek in de zaal met volle teugen genoot. Achter mij hoorde ik in het publiek een Sneker dame van middelbare leeftijd, tegen haar vriendin zeggen:"Wat het die man 'n mooie stem. As ik der naar luster wud ik d'r helemaal slap van". Geen platte imitatie van het materiaal van de Meester, maar een uiterst respectvol eerbetoon. Op ingehouden wijze, met een volstrekt eigen muzikaal uitgebalanceerd geluid met eigen dynamiek en energiek gebracht. Wij hebben een geweldige zondag-matinee beleefd. Ik weet het zeker, ik zag de bekende en meest gelezen Sneker blogger op rij zes ook met volle teugen genieten. De volheid van de muziek van de Maestro en de teksten van de Dichter Cohen, vanmiddag in het Theater Sneek, zijn op deze eerste advent een buitengewoon barmhartig medicijn.

Snitter-en Sinterklaas gaan nooit verloren....Hail Yeah!