Doorgaan naar hoofdcontent

IM Meint Tjallings Postma, maat!

 "Alles Go Aalde..?"  met die vraag, over hoe het met me ging in Hylper Wodden, begroette de voorzitter van de toedelingscommissie, de heer Meint Postma uit Tjerkgaast mij bij iedere vergadering/ontmoeting.
Zijn wieg stond in een boerderij op Dijken. Later verhuisde hij met zijn ouders naar Molkwerum, een buurdorp nabij Hylpen. Vandaar zijn bekendheid met de Hylper taal en cultuur. Geboren in 1938, een tijdgenoot van mijn zuster Aagje.
Vanaf de halfjaren negentig van de vorige eeuw werkte ik tot buitengewoon genoegen en nauw samen met Meint in het landinrichtingsproject Doniawerstal.
Een landschap/streek gelegen in de driehoek tussen Joure, Tjerkgaast en Lemmer. Hij was een creatieveling en een mensen-mens. Terreinbezoeken en en keukentafelgesprekken tijdens de uitvoering van werken en uitgifte van landbouwgronden waren onze persoonlijke corebusiness.  Ik mag wel zeggen, dat we daarin - in die tijd - tot de buitencategorie behoorden. Hij had het vermogen om vanuit de menselijke maat tegen een probleem aan te kijken. Hij beschouwde regels als hulpmiddel, niet als doel! Maar bovenal boer van professie en een bijzonder gepassioneerde Hyngsteman! Hij schitterde en had zijn finesthours in ijstadion Thialf met topschaatsters o.a. Anni Friesinger en Irene Wust in zijn arrenslee.
Vandaag kreeg ik bericht van zijn plotselinge overlijden. "Meensken mei hynders hawwe de himel op ierde"  vond Meint. Ik ben ervan overtuigd, dat hij daar aan die gene zijde, in grazige weiden, in het gezelschap van zijn buitengewoon geliefde edele viervoeters zal blijven vertoeven  Passie is immers universeel! Daarmee kom je namelijk overal ...........

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen herbouwd is ook een black box en in de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel