donderdag 26 december 2013

Aesterlocht .

Aesterlocht.
't Locht komt op in 't Aesten.
Moarns betied,
op earste Krystdei.
Hylpen ies jitte yn deape rest.
Hy ront liement-allonich,
yn't tister oer de kraikjende wyte snee.
troch de Van Meek'rensteeger.
Kraich omhaich.
Sjoal om, deap feskuule
yn syn gryze duffelse Monket.
Een lik swat bakkelieten
bakjen mei een
skeerkwast fan Dassehier
en Skeerseepe van
De Vergulde Hand
oender de yrem.
Op wei nei syn aalde moat
Wiebe, die troch die smoarge
Parkinson, syn worksame
fiskershenden naat meer
go broeke ko.
Libbenslange Frientskip ankere
troch it hadde libben op
de Yngelse herringloggers.
Aalde Foppe Amsterdam,
yn de snerpende kelt
fan de Aestewynt,
stol, traich en trouw
nij syn aalde fiskesmoat
Ho so?
Meensken losleete?
Een Sameritoan,
een Yngel togelyk
Beelden, wur'ter sem
naat eens nei toalet.
Een Woender fan 't likje Bon.
yn de Troage
Het iek dy sis!

Een Krystfosk
Hylper Wodden:Anske Smit

zondag 22 december 2013

Ain't She Sweet...?

Let op die glimlach. Haar outfit....die baret en de schoenen vooral. Wat een uitstraling. Dit is IJmkje van der Kooij (1910-2000).
Mijn moeder! Ain't she sweet? Wij schrijven Hindeloopen, omstreeks 1928.
Ze loopt op de Skoelebrege. Op de achtergrond met hoed en zijn arm in bekende karakteristieke houding loopt haar toenmalige vriend en latere echtgenoot Pieter Kool Smit (1908-1975). Mijn vader!
foto afkomstig van; Johanna van der Sluis - Haarlem

zaterdag 21 december 2013

Ik koop altijd schoenen met een verhaal, lees maar


Ik koop altijd schoenen met een verhaal, lees maar.....

Een Consult van de ConsulTantes

Katrein Kunst ging mij foar!
De Consul-Tantes hewwe mij met een helend rondsje
deur de Stad in een vloek en een sucht
van mijn probleem afholpen.


SWF Wethouder Sjoerd Tolsma kreeg 
een politiek advies van de dames.voor de verkiezingen in 2014
Hij mocht der verder met niemand over praate
Se binne van alle markten thuis, disse charmante dames.
5,00 euro per consult.
Dekt deur De Friesland.
Tante Stella (L)ronselde succesvol de klanten  voor
de consultantes van de Marktstraat.

Iede van Dijk ontvangt un prachtigge pries in de stand van Peter Bax 
foar syn winnende lot.


donderdag 19 december 2013

Een serieus verzoek vanaf het Zaailand te Leeuwarden

Glazenhuis en Fries Museum
Coen Swijnenberg on the Mike
Ariesten-podium
Serious Cafe
Roosmarijn Reijmer aan het werk op het Plein
Wederom Roosmarijn Reijmer

zaterdag 14 december 2013

ONS BOSO Supporter onder verscherpt toezicht....

Henk (r) vanmiddag onder verscherpt toezicht (weer) aanwezig op het Zuidersportpark te Sneek
bij de zaterdag topklasse wedstrijd ONS-Scheveningen. Uitslag  1-2.Een outfit in zwartwit

Ik ben in 1950 geboren. In de vrijstaande woning met gebroken kap op de Buren C 84 , later na vernummering op nr 50 te Hindeloopen. Als zoon van Pieter Kool Smit en IJmkje van de Kooij, en broertje van mijn destijds twaalfjarige zuster Aagje Jantje (1938-1996) God heeft haar ziel!
Er zijn uit de begin vijftiger jaren van de vorige eeuw - ongeveer vijf jaar na WO II - nagenoeg geen foto's van mij gemaakt. Familie kiekjes zoals deze waren zeldzaam en werden  in die tijd mondjesmaat door burgers zelf gemaakt. Pas veel later deed Kodachrome zijn intrede. Onlangs kwam uit het archief van mijn nicht van moeders zijde Johanna van Leersum uit Haarlem deze foto tevoorschijn.  Mijn zuster- kijk eens wat een beauty van dertien - en ik met een blond koppie vereeuwigd in zwart wit strak kijkend in de lens van de fotograaf. Prachtige met passie gebreide outfit ! Zes maanden oud. Ze houdt mij stevig vast. Een ontroerend beeld en een bijzondere metafoor voor hoe ik ook in mijn latere leven ben vastgehouden. De foto is in juni 1951 gemaakt door Hafo Foto, Bosb Toussaintstr te Harlingen. Ik ben onvoorstelbaar blij met deze foto!

woensdag 11 december 2013

A Rainbow Selfie

Persoonlijk heb ik deze Selfie liever als die in de krant van vandaag.
Een plaatje van President Obama, de Deense premier Thoring-Schmidt en de Britse premier Cameron op de tribune tijdens de herdenking van Madiba, waarbij naar Afrikaanse begrippen door de regen de Hemel open ging. Wereldwijd brisant in alle kranten en op Twitter.
Toegegeven. Machtige personen op een imposante plek tijdens deze historische bijeenkomst Under the African Skies!  
[...] Maar R.en ik hebben hier als achtergrond het decor van de Workummerwaard met twee niet geënsceneerde regenbogen .
Dat zegt en slaat alles, althans qua metafoor!

zondag 8 december 2013

Mulisch is Vulisch. Ode aan Reve!

Ter gelegenheid van zijn 90e geboortedag brachten Hester Witteveen c.s. en verder nog prachtige bijdragen van Pastoor Peter van der Weide, Gerrit Breteler c.a., Eeltsje Hettinga, de Vlaamse dichter Maarten Inghels, op zondagmiddag 8 december 2013 in de Sint Vituskerk te Blauwhuis, een hommage aan de volksschrijver Gerard Reve.
Huub Mous sprak over zijn nieuwe boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering.
Bram Peper, o.a. oud burgemeester van Rotterdam, Minister van Binnenlandse Zaken (Bram was een maatschappij hervormer, maar tegen wil en dank een bestuurder, aldus HM in zijn bijdrage) en bekend van Reve's boek 'Brieven aan Bram P 1987-1999 sprak zijn toehoorders bijzonder geestig toe.
De anekdote over Reve's persoonlijk verzoek tot een koninklijke onderscheiding aan de toenmalige Minister Peper van Binnenlandse Zaken kan ik niet onvermeld laten.
Buitengewoon hilarisch! In zijn aanhef van het verzoek aan H.M. de Koningin opende Reve telefonisch naar Minister Peper met de quote: "Mulisch is Vulisch" dat weet je om vervolgens rechtstreeks via deze exclusieve voordeur schaamteloos naar een koninklijke onderscheiding te vragen.
Harry Mulisch kreeg hoogstwaarschijnlijk langs een andere route een lintje. Via een minuscule sluiproute - op een voorzet van de oud profvoetballer Peper - op/langs de toenmalige staatssecretaris Rik van der Ploeg kon deze felbegeerde onderscheiding, de mond van de Grote Volksschrijver niet meer voorbijgaan...
[...]Peper nam daarna het eerste exemplaar van Huub's boek in ontvangst.
Het hoeft geen betoog om van mij aan te nemen, dat de nazit in Blauwhuister Cafe de Freonskip in buitengewoon goede orde is verlopen. Ik zag o.a. ook een glimp van de oude heer Wiegel in het gevolg van Peper
Reve's 90e verjaardag in de Vitus Kerk te Baluwhuis. En hommage aan de Volksschrijver.

woensdag 4 december 2013

Besparing van tonnen op Ganzenschade in Fryslan (2)

Gek, dat de personen die er over gaan niet op mijn idee reageren. Vandaag toch veel reacties ontvangen op mijn blogje Gratis advies voor een goedkoper ganzenbeleid in Friesland . 
Ik schets in het kort op mijn weblog een nieuw goedkopere ganzenbeleid en  bijbehorende uitvoering. Natuurlijk is alles niet verder in detail uitgewerkt. Maar met een simpel systeem kan mijn plan snel worden uitgewerkt/operationeel zijn. Op voorhand kun je wel van een besparing spreken, want in mijn plan komt de dure vergoeding van de nutteloze beheer en gedooggebieden voor ganzen structureel te vervallen. Alleen bij ontoelaatbare schade wordt de schade uitbetaald. Geen schadevergoeding vooraf, maar op efficiënte wijze achteraf. Op deze manier geen enkel spoor van inkomenssteun. De uitvoeringskosten van de schadebehandeling worden eveneens gedecimeerd zodat ik wel durf te beweren, dat de totale kosten van mijn plan substantieel lager zullen uitvallen. Daar hoeft je echt geen rekenaar voor te zijn. Over de overzomerende ganzen kan ik ook glashelder zijn. Deze dienen tot op het bot te worden bejaagd. Uit het vorige blijkt, dat bij de uitvoering van dit plan een paar harde noten moeten worden gekraakt.
Dat de politiek bepaalde verworvenheden bij de sectoren van de landbouw en de natuur dient te liquideren is wel duidelijk. Maar politiek is toch niet voor bange mensen?

dinsdag 3 december 2013

Gratis advies voor een goedkoper ganzenbeleid in Friesland

Het ganzenakkoord is gecrasht zag ik vanmorgen vroeg in het Journaal. Geen akkoord, dan ook geen cent voor het beheer of schade schreef vandaag een van mijn vaste lezers. Zoals zo vaak heb ik ook een mening over de Winterganzen. Ganzen zijn een probleem voor de landbouw in Friesland. Ze vertrappen gewassen en vreten akkers kaal. Op zich is dat helemaal geen groot probleem. Er is meer dan genoeg gras voor alle ganzen in de winter. 
Koeien vreten immers hooi, kuil en mais op stal. Het aanwezige wintergras moet de landbouw aan de ganzen ter beschikking stellen. Bedrijven krijgen genoeg inkomenssteun van de EG. Gratis de ganzen gedogen! Dat is een vorm van maatschappelijk ondernemen, die bij een moderne bedrijfsvoering van een hedendaagse landbouwbedrijf hoort. 
Inpassen dus dat ganzenbeheer.Natuurlijk kunnen boeren ontoelaatbare oogstschade ondervinden. 
In het voorjaar als de grasgroei op gang komt en de ganzen, die nog niet allemaal richting het noorden zijn weggetrokken, het begin van een eerste snee wegvreten, dan dient er onverwijld ruimhartige schade te worden uitbetaald. 
Ganzen laten zich niet sturen dus de overeenkomsten met betrekking tot beheer en gedooggebieden kunnen direct worden beëindigd en in de prullenbak  Weg met die administratieve rompslomp. Hiervoor in de plaats simpel de schade per individueel geval / bedrijf laten vaststellen door onafhankelijke taxateurs, die werken met objectieve parameters. Een simpel digitaal loketje is voldoende. Lage uitvoeringskosten. 
Wanneer ontoelaatbare oogstschade door ganzen in het voorjaar bij het begin van de grasgroei alleen per bedrijf wordt vastgesteld, zal het totaal bedrag aan ganzenschade in Fryslan naar mijn stellige overtuiging substantieel afnemen.  Dus geen beheer of gedooggebieden meer. Dat systeem is een bodemloze put waar bakken vol met belastinggeld in verdwijnt. Zeker en vast wel schadevergoeding voor boeren, alleen op individuele basis. Voor overzomerende ganzen en  andere gevallen in de marge, dienen alle actoren (jagers, boeren, natuurbeheerders en vogelbescherming) hun volle verantwoordelijkheid te nemen. 
Zij dienen waar mogelijk draconische maatregelen niet te schuwen. Daarvoor zijn geen belemmeringen meer aanwezig. Afschotvergunningen kunnen worden verleend door het bevoegd gezag zo heb ik me laten vertellen....

zondag 1 december 2013

Drie drie H's

The Maestro. Augustus 2012 -Olympisch stadion in Adam. 

Henk Hofstede, Hank Williams en Henk van der Veer......
Allereerst een diepe buiging voor Pim, Marjolein, H(a)nk en Arwin. Allen beulen van muzikanten en leden van het Avalanche Quartet. Ze brachten zojuist twee-en-een-halve uur lang Leonard Cohen repertoire op de planken in Theater Sneek. Gelukkig niet - de overigens prachtige, maar intussen plat getreden songs Halleluja of Suzanne - maar andere nog mooiere, bekende en minder bekende songs. Prachtig gezongen en gespeeld door -zoals ik al zei- beulen van muzikanten, wiens sporen diep geworteld zijn in de traditie van de eigenzinnige nederpop (De Dijk, The Nits).
Stuk-voor-stuk muzikale persoonlijkheden, die in dit kwartet naadloos bij elkaar aansluiten.
Je voelde, dat het publiek in de zaal met volle teugen genoot. Achter mij hoorde ik in het publiek een Sneker dame van middelbare leeftijd, tegen haar vriendin zeggen:"Wat het die man 'n mooie stem. As ik der naar luster wud ik d'r helemaal slap van". Geen platte imitatie van het materiaal van de Meester, maar een uiterst respectvol eerbetoon. Op ingehouden wijze, met een volstrekt eigen muzikaal uitgebalanceerd geluid met eigen dynamiek en energiek gebracht. Wij hebben een geweldige zondag-matinee beleefd. Ik weet het zeker, ik zag de bekende en meest gelezen Sneker blogger op rij zes ook met volle teugen genieten. De volheid van de muziek van de Maestro en de teksten van de Dichter Cohen, vanmiddag in het Theater Sneek, zijn op deze eerste advent een buitengewoon barmhartig medicijn.

Snitter-en Sinterklaas gaan nooit verloren....Hail Yeah!zaterdag 30 november 2013

Sneker Sinterklaazefabriek

Bij de Sneker Sinterklaaze Fabriek "De Toverbal" was het vanmorgen weer een gezellige drukte van belang

woensdag 20 november 2013

Proficiat 50 jaar The Lock of Love. Het Liefdesslotje van Harm en Yka Rozenberg

Sneek - The Lock of Love.
Drie beelden - door tijdgebrek uit een foto gesneden -....Kijk straks voor meer nieuws over het verhaal, het eerste Liefdesslotje en de happening op de Middenbrug in Sneek, op het dagboek van chroniqueur  Henk van der Veer
[...] de onvermijdelijke pers o.a. Grootsneek
.........onvermijdelijke fotografen
Gouden...Long Live Love 1963-2013.

zondag 17 november 2013

Zondag-morgen-schouw in Sneek Oost

IJsbaan Sneek - Water is ingelaten.
Nu nog geen schaatsers, maar een groot aantal foeragerende Kobben  (Kop/Kokmeeuwen)
Lumberjacks in de Stadsfenne Sneek
Lumberjacks in Pasveer - Sneek
Nieuwe walsbeschoeiing in Burg de Hooppark. Foto met een Snikke op de voorgrond,
gemaakt vanaf de Jachthaven Domp 2

woensdag 13 november 2013

The festival Stamping Ground jun 26, 27, 28 - 1970 was also called the "Dutch Woodstock". An event that had place in Rotterdam in 1970, with the presence of 350 thousand persons. The alternative culture movement of Europe demonstrated to be strong and growing. In this documental-concert, some of the major names of rock of the 70's performs in the best way. An excelent mixture of progressive rock, folk, blues and psicodelia. The video is a very tasteful registration of a festival with lots of great bands and a crowd that looked so happy: many hippies with water pipes, hasj and coloured cloths, people who jumped naked into the water, made love or went asleep because of the drugs and accohol, wonderful and legendary scenes. You also see images from The Netherlands: flat and green landscapes with windmills and Amsterdam with their typical houses, canals and bridges (young tourist Brian Aydair will show you his pictures from that!). 0:00:33 Santana - Gumbo 0:04:03 Al Stewart - Zero She Flies 0:06:25 Canned Heat - Human Condition 0:10:27 Canned Heat - So Sad 0:16:37 T-Rex - Pavillions Of Sun 0:20:06 Jefferson Airplane - Saturday Afternoon 0:22:48 It's A Beautiful Day - Wasted Union Blues 0:30:20 Family - Drowned In Wine 0:34:52 Country Joe - Freedom Is A Constant 0:40:11 Dr. John & The Night Trippers - Mardi Gras Day 0:44:41 It's A Beautiful Day - Open Up Your Hearts 0:49:34 Flock - Big Bird 0:53:29 The Byrds - Old Blue 0:56:17 Jefferson Airplane - interview Thompson, Kanter & Slick 0:59:44 Jefferson Airplane - White Rabbit 1:02:07 Jefferson Airplane - Ballad Of You & Me & Pooneil 1:05:13 Pink Floyd - Set The Controls For The Heart Of The Sun 1:08:59 Pink Floyd - A Saucerful Of Secrets 1:15:04 Santana - Savor - Jingo PINK FLOYD Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour, Richard Wright SANTANA Carlos Santana, Greg Rolie, Michael Carabello, David Brown, Jose 'Chopito' Areas, Michael Shrieve AL STEWART CANNED HEAT Alan Wilson, Bob Hite, Henry Vestine, Adolfo de la Parra, Antonio de la Barreda T-REX Marc Bolan, Mickey Finn JEFFERSON AIRPLANE Grace Slick, Paul Kantner, Marty Balin, Jorma Kaukonen, Jack Casady, Joey Covington IT'S A BEAUTIFUL DAY David la Flamme, Patty Santos, Val Fuentos, Hal Wagonette, Fred Webb, Mitchell Holman FAMILY Roger Chapman, John Poli Palmer, John Weider, Rob Townsend, John Whitney COUNTRY JOE Joe McDonald DR. JOHN & THE NIGHT TRIPPERS Dr. John, Frede Staehle, Leo O'Neil, Terry Keliman, Joni Jonz, Shirley Goodman, Wayne Brooks THE FLOCK Jerry Goodman, Ron Karpman, Fred Glickstein, Rick Canoff, Jonathan Gerber, Frank Posa, Jerry Smith THE BYRDS Roger McGuinn, Skip Battin, Clarence White, Gene Parson

maandag 11 november 2013

Klaproos

Een van mijn favoriete Ierse zangeressen is Mary Black. Ze zingt samen haar dochter en haar man (piano) het hartverscheurende "All the Fine young Man" in het VPRO programma Vrije Geluiden.
Hoe toepasselijk koos ik speciaal vandaag  haar live uitvoering om de vrede van de eerste Wereldoorlog op 11-11-1918 te herdenken. Mijn vader zaliger was toen 10 jaar oud. Hij spraak vaak over "de olch fan veetin-achttin"
Voor hem maakte ik het vers in Hylper Wodden  Ny Libben.


donderdag 7 november 2013

Zo maar 'n foskjen yn de Hylper Toal

Somar 'n Hylper foskjen....
Oer jo lik, 't meraikel fan uus Likbon
't Reruggeltjen=Lampion mekke troch Ame= Beppe (Frysk), Oma


Oppasje

Iek mei graich 's Skymerje
Locht ut, Noflik sitte
Yn't Likhuus fan myn tynken
't Tister roffelt seft feby
'n Opsternoate hierst
Mei 'n glesjen Bordeaux,
Op een tresits bank
De futten oer-en-em
Vinylploat fan
Kathleen Ferrier
Op de droaitaffel
Ombra mai Fu
Ut de oaven snuuf'k
De reuk fan myn
Lasagne variant
Bij 't geluud fan de
Krante troch
De breevebosse
Leet iek it Kaimer-locht
Mijsin jit'even uut.
Mar 't Reruggeltjen
fan myn leave Hetjen Skye,
bant de hele dei
Oen de kyme fan myn Syl.
Noait mear Skat

Hylper Wodden: Anske Smit
.

woensdag 6 november 2013

Poëziedebuut van DLG collega Willem Tjebbe OostenbrinkWe harren t niet breed mor der was diepgang
ien eten en denken. Wat we niet atten,
dochten we derbij elke keer vannijs.
Uit het gedicht Opdreugde troanen

Poëziedebuut Willem Tjebbe Oostenbrink Opdreugde Troanen
De streektaal-poëzie van Willem Tjebbe Oostenbrink lijkt op het eerste gezicht vooral verbonden met zijn geboortegrond, het Groninger Westerkwartier, maar is bij nadere beschouwing breder en universeler.
Hij dicht over grond en grensland, over het landschap en het menselijk streven, over dat wat je meeneemt en dat wat achterblijft. Het ademt warmte, humor, liefde voor de taal en cultuur.
Met het heden als vertrekpunt keert hij in heldere en vertrouwde beelden terug naar het land van zijn jeugd, omziend in verwondering, de lezer deelgenoot makend van originele observaties, vaak met een subtiele dubbele laag.
Willem Tjebbe Oostenbrink (1963) is als dichter een aanwinst voor de Groninger streektaal.
In 2010 ontving hij de Freudenthal Aanmoedingsprijs – de oudste en belangrijkste prijs voor de beste nieuwe Nedersaksische literatuur.
Op de achterkant van het boek schrijft Remco Ekkers onder meer:
'Oostenbrink vindt de vissen voor zijn gedichten in het verleden, de sterke verhalen van zijn “pabbe” hebben hem gevoed.
Hij vist nu in de sloten en kanalen van de taal. Hij vangt geen dikke snoeken, maar woorden en zinnen die uitzicht geven op het beloofde land van verleden en toekomst.'

V E R S C H E N E N   b i j   P h i l i p   E l c h e r s
BESTELLINGEN
De verzorgde uitgave Opdreugde troanen verscheen in een gebonden, hardcover editie bij Uitgeverij Philip Elchers.
De bundel telt 33 gedichten, die opgedeeld zijn in de drie afdelingen Wotterpoëzie, Grondgebonden gedichten en Opdreugde troanen.
De uitgave is verkrijgbaar bij de betere boekhandel, via de website van Philip Elchers (www.philipelchers.nl) of in de winkel van de uitgeverij (Oude Boteringestraat 41, Groningen) voor € 14,50 exclusief eventuele vaste verzendkosten van € 2,75.

dinsdag 5 november 2013

Workummer Henk Werkt in en voor 058

Hoezo Landelijke Kopstukken. Fryslan heeft er genoeg. PvdA wethouder Henk Deinum timmert danig aan de weg, of liever gezegd aan het spoor.
Op vele billboards op het NS station in 058 beveelt hij zichzelf bij de potentiële kiezer aan.
Echt iets voor een Workummer, een Hylper zou zoiets nooit doen......
p.s. Ik maakte dit plaatje vanmiddag op het NS Station in Leeuwardenmaandag 4 november 2013

Glazen Huis Marathon

De Glazen Huis Marathon wordt door 8 lopers in 6 dagen afgelegd, over een route van ca. 700 km. De hardlopers starten in Leeuwarden en lopen deze monstertocht via alle "Glazen Huis Steden". Zij hopen na 6 dagen, op 24 december, te finishen op het Wilhelminaplein in Leeuwarden, waar het Glazen Huis 2013 staat. Het doel is hier zoveel mogelijk geld mee op te halen. Loop de laatste kilometers mee! Jij kunt jou bijdrage leveren, door de laatste 5 of 10 km mee te lopen en op deze manier het Rode Kruis steunen. Jou sponsorbedrag van =80 15,- komt daarmee volledig ten goede van van 3FM Serious Request. Je krijgt als dank een prachtig t-shirt (gesponsord door Run 2 Day Leeuwarden en Fysio 058) Loop je met ons mee en strijd je zo samen met Serious Request en het Rode Kruis tegen onnodige kindersterfte t.g.v. diarree?! Geef je dan nu op! Vergeet niet je vrienden, kennissen, familie en collega's mee te vragen? Alvast heel erg bedankt voor je steun! Zegt het voort, zegt het voort, dus deel en like dit bericht aub. Alvast heel erg bedankt voor je hulp! Meer informatie en opgave: Like en volg ook : http://www.facebook.com/GlazenHuisMarathon?fref=3Dts

vrijdag 1 november 2013

Workummerwaard

De Gemeente Sud West Fryslan - genomineerd voor de Anita Andriesen Prijs 2013 met "high end" natuurgebieden in zijn jurisdictie, zoals o.a. de Workummerwaard.
Gelukkig is het beheer voor de veiligstelling dit waardevolle gebied in handen van It Fryske Gea.

maandag 28 oktober 2013

Het Tuk(je) in de Storm

Vanmorgen vroeg in de trein naar het Beatrixgebouw in Utrecht om 's middags uitleg te krijgen van staatssecretaris Sharon Dijksma, waarom de Dienst Landelijk Gebied wordt opgesplitst. 
Tussen Wolvega en Steenwijk, om precies te zijn nabij Tuk, meerdere bomen op de rails maar. Terug naar Leeuwarden. Nu een boom op de bovenleiding nabij het Friesche Haagje. We konden niet voor of achteruit. Bij een dichtstbijzijnde spoorwegovergang met dichte bomen een noodstop gemaakt. Daarna in allerijl met gecharterde bussen verder vervoerd. Prima en snel door NS geregeld. Gratis koffie onderweg. Sjappo!
Onderweg veel afgezette wegen, hulpdiensten met zwaailichten, omgewaaide bomen en verkeersborden, gestripte daken e.d. gezien.
Bij thuiskomst nog even in jachthaven Domp 2 gekeken. De Kaich lag er perfect bij. No Trace of a Storm...Sneek Waterstad - Van Geeuw naar WoudvaartSneek Waterstad - Van Geeuw naar Woudvaart vaarweg langs A7. Ik heb het gevoel, dat deze vaar route in onze stad speciaal voor mij wordt aangelegd, wat een weelde.
Achterliggende gedachte in dit project is om gebruik te maken van water en bootjes als herkenbaar icoon voor de stad Sneek en de regio. Dat betekent de aanleg van een vaarweg langs de A7, met een
doorvaarthoogte van 2,50 meter. De nieuwbouw op de braakliggende stukken grond in de
zone krijgen een relatie met dit nieuwe water.
Na realisatie van de vaarverbinding gaat het beeld er als volgt uitzien: Varend vanaf de Woudvaart passeren de boten eerst de woonschepenhaven en even later het nieuwe bedrijventerrein Woudvaart.
De vaart kent hier een breedte van ca. 20 meter.
De boten varen vlak langs de bedrijven die hier een plek zullen vinden. Na het passeren van
het Krusrak loopt de vaart voorlopig langs een braakliggend stuk grond, bedoeld voor woningbouw. Net daarna komen de vaart en de nieuwe verbindingsweg samen. Ter plaatse krijgt het geheel een flink stedelijke allure, met een kade en een brede wandel- en fietsstrook. De boulevard wordt aangekleed met bomen, bankjes en verlichting.
Na passage van de Lemmerweg en de slinger bij de Potterzijlflat krijgt de vaart een geheel
ander karakter: in samenhang met de bestaande groenstrook zuidelijk langs de wijk
Lemmerweg West proberen we hier een meer parkachtige zone te maken. De bovenzijde
van de oever ligt net boven de waterspiegel. De vaarbreedte zal hier ook teruglopen tot
max. 15 meter. De oever zal een minder strakke lijn vormen en meandert langs het park.
Na passage van de Tingatunnel vaart men langs de nieuwbouw van Het Perk. Ook hier
verandert het karakter weer sterk: van park, naar stedelijk, waarbij het water onderdeel
wordt van de wijk. Hier en daar ontstaan opvaarten naar Het Perk. De nieuwbouw kent
aanlegplekken, zodat een wat bootjes betreft een levendig geheel ontstaat. Even verderop
vaart men de Geeuw weer op.

(bron:Gemeente SWF)