Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit december 31, 2012 weergeven

'n Allonich 'n Wichtjen fan dit en 'n Wichtjen fan dat .....

'n Wichtjen foar de Wraald

Naat allonnich
yn un ny jier
tip'k de notten uut.
Un woenderboare
fiskfangst fan un
wichtjen meadedoagen
lyket my wol het!
Meensken ut jerre
Skiemer helje,
Miskien komst
troch un Lekkerbekjen
of un doasjen
Kibbeling mei saus
al un heel eent.
Altyd op seek
nei oars
nei mear, nye Fiergesichten
as 't hoal ken
De Efterdoar eepen
De Kop yn de Wynt
Nij Wier'gen of
nij Follendam
Alles feroarje
om un lik stikjen
tichter by-un-nem
te kommen.
Lichter wodde!
Soas  de Hylper
Yselmorfisker
Sipke Bootsma
 't opskrient het:
'Krekt het'k Woed.
Niks mear, niks minder!

Gedicht yn Hylper Wodden 
troch Anske Smit