Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit september 25, 2012 weergeven

Open brief aan Henk van der Veer over Eek, Kaviaar en Wierook

Beste Henk.
Open brief over Eek, Kaviaar en Wierook!
Ik hou 't kort want de gemiddelde internetter verliest syn konsentrasie al na één alinea tekst
Ik reageer op strekking van dyn - overigens fetreffelik fers - Depry in Sneek.
Ik hef ver voor 1993 de Ontwikkelingsvisie van de toenmalige Gemeente Sneek 2000-2005 bekeken, insproken, beswaar maakt (A7 en de Geauw) en derna het proses su goed en su kwaad as ik kon, folgt.
Respect voor de visonaire kijk fan de bestuurders fan destyds. De Raad van Sneek. Ik herinner mij noch mevrouw Netty Weening as Wethouder en front-frou van het sneker CDA.
Ik hef selfs noch's met haar -as te eigenwys ventsje- op de landelijke NCRV radio live in debat weest ('t kassettebandsje hef ik  bewaart) over de beskerming fan de butlannen in de wijde omgeving fan Sneek en 't behoud van de Galgepolle. Wat toen earst noch een idee en later een papieren rapport was, is nou in groate lijnen Anno Domini fandaach werkelikhyt wudden. Das een hele groate p…

Beknopte geschiedenis van Hindeloopen

Beknopte geschiedenis van Hindeloopen Volgens de oudste gegevens was Hunlippen in de vroegste tijden een lustoord der Friese Koningen, waar deze gingen jagen. 719 reeds tot een dorp aangegroeid. 779 door de Noormannen geplunderd. 1225 tot een stad verheven, welke gunstig voor de scheepvaart was gelegen en waar als toen reeds een haven gemaakt werd. 1338 vergroot. 1368 werd het onder de Hanze-steden opgenomen en een verdrag met den Zweedse Koning gesloten, waar door het grote privilegiën en voorrechten bekwam, met betrekking tot de vaart op de Oostzee. 1370 sloot het een nieuw verbond met Koning Waldemar van Denemarken, waardoor de stad grote voordelen genoot. Ook moeten zich later vele Hindeloopers op het eiland Amager bij Kopenhagen hebben gevestigd. 1418 liep de stad gevaar geplunderd te worden door de Schieringers, maar de Vetkoopers kwamen hen ter hulp, ofschoon Hindeloopen buiten de partijen stond, en kwam het aan de grens van de gemeente tot een verwoed gevecht. Kapitein Focke van Lie…