maandag 3 september 2012

Voxvid Een Vos (vulpes vulpes) in de Oostvaardersplassen

VOXVID - Een korte blik op een -naar het schijnt - tamme vos in de Oostvaardersplassen. DLG-Collega A.L. geeft zijn laatste belegde broodje weg. Lees alles over de Vos in Nederland hier