zondag 19 augustus 2012

Een Stoomtrein

Nu het nationale zomer-canaval in Sneek al weer een tijdje achter de rug is en na alle plichtplegingen jegens Hoofdstad Sneek, lijkt het de hoogste tijd voor andere belangrijke zaken en investeringen onze locale (streek) economie betreffende. Zaken, die we mogelijk uit het oog kunnen verliezen!
Een voorbeeld: "Is het doek over de stoomtrein in Zuid West Friesland nu definitief gevallen?"
Regisseur namens de overheden, Maarten Offinga blijft oorverdovend stil. De media van Pennewaard, Walda en Doevendans zwijgen ook in alle talen.
Tijd voor een een persbericht of een communicatie-stap naar de bevolking, Maarten?
Zelf heb ik het donkerbruine vermoeden, maar ik laat me graag tegenspreken, dat de overheden en de ondernemers het stoomtrein-project stiekem hebben begraven onder de rook van Workum ergens in een voormalige droogmakerij, goed geconserveerd onder een dikke laag knipklei en dat alle betrokkenen de kaken verder stevig op elkaar houden onder het al oude Drentse adagium: "Kop holden en Dom kieken" 
Als dat zo is, lijkt nu de tijd aangebroken om de onafhankelijke accountants in stelling te brengen om vervolgens eens na te gaan of alle gelden in dit project wel rechtmatig zijn uitgegeven.

Zal dit beeld werkelijkheid worden?...Stoomtrein tussen Hindeloopen en Molkwerum.