zaterdag 18 augustus 2012

Asiel voor een Wijze Witte Dove Kater

Dit is Joey, een wijze witte (dove) kater. Normaal kiest hij zijn domicili in de Inktfabriek aan de Brouwersgracht te Amsterdam. Gedurende deze vakantieperiode heeft hij tijdelijk asiel gekregen bij ons in de wijk Pasveer te Sneek.(door mij tijdelijk omgedoopt tot het Ter Apel aan de Zwette of aan de Oudvaart, zoals je wilt...) Hij moet - zoals elke vreemdeling c.q. asielzoeker in Nederland- volgens strenge regels genoegen nemen met een passende huisvesting. In dit geval een slaapplaats in de garage in een fruitmand, liggend in een kratje met gereedschap van de tweede garnituur. Het is in het Asielcentrum uiteraard ten strengste verboden in de tuin van de buurman te urineren of te schijten. Leers ligt op de loer en zal hem onmiddellijk het land uitwijzen, zo blijkt uit zijn Ministeriële Beschikking ! Maar op 12 september na de verkiezingen zal alles veranderen.....zelfs het KUNDUZ accoord. In Nederland buitelen woordbrekende politici klapwiekend van Jan de Wandelaar over elkaar heen.... Inmiddels heeft Joey nu wel zijn inburgeringcursus achter de rug. Ja.ja ....regels zijn regels, landgenoten! Rita V is persoonlijk snel even langs geweest...zij vertrok daarna weer snel met een litertje van de Weduwe Joustra in achterste geheime vakje van haar Louis Vuitton. Hij moest van haar nog diverse vragen beantwoorden, die gelet op de nieuwe omgeving in woord en geschrift werden gesteld onder anderen in het Hylpers en Snekers. Desondanks lukte deze proeve van bekwaamheid voor de wijze witte wonderwel. Misschien is Wit in dit geval wel ..!?
Hij mag voorlopig blijven totdat de docenten aan de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp weer met hun leerlingen samen op weg gaan om te werken aan een betere wereld.