Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juli 21, 2012 weergeven

Skriezen.

Dit blogje is zoals zo vaak eentje van persoonlijke aard. Dus absoluut niet privé! Neefje Gjerryt Hoekstra uit Workum is student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij stuurde mij zijn sciptie over Grutto onderzoek in Sud-West Fryslan - in de Sudermarderpolder nabij Staveren - om precies te zijn. Welke predatoren zijn verantwoordelijk voor de hoge predatiedruk in de Súdermarpolder, wat zijn daarvan de oorzaken en welke oplossingen dragen bij aan een groter reproductief succes van Grutto’s in het gebied?
Een heel mooi stukje onderzoeks-en veldwerk. Gjerryt toont aan, dat de Vos (prachtige nacht-opnames!) kan worden aangemerkt als belangrijke predator van de Skries (Grutto). Daarnaast doet hij aanbevelingen voor natuurbeheerders.
Zijn onderzoeksverslag mag gezien worden en is aanrader voor Natuurbeheerders, Nazorgers, Jagers, Boeren, Buitenlui en Liefhebbers. Het is volgens mij een belangrijke bouwsteen in de discussie over Weidevogelbeheer in Fryslan.
Als familie zijn we natuurlijk…