maandag 9 juli 2012

Klip-en-Klaar Sneek hoofdstad van Sudwest Fryslan

De website GrootSneek filosofeert vandaag in een van de items over de vorming van een Plaatselijk Belang Partij voor de stad Sneek in de gemeente Sudwest Fryslan. Het idee van een Sneker partij spreekt mij wel aan. Maar absoluut geen partij als spreekbuis voor notabelen of zakenlui. Ik ben ook huiverig voor een one-issue partij vanuit een soort eigen belang van Sneek. Dat stuit tegen de borst van menig overtuigde plattelander. Dat moet je zeker voorkomen en dus ook niet uitstralen. Het huidige Sudwest Fryslan bestuursbed kraakt wat Sneek betreft aan alle kanten en moet zeker worden opgeschud! Op het dekbed moet het logo van de Waterpoort staan! Kortom, Sneek is gewoon klip-en-klaar de Hoofdstad van de Gemeente Sudwest Fryslan. Sneek moet deze hoofdrol claimen en bovenal ook overtuigend spelen! Veel meer zie ik de stad Sneek als bieder van kansen voor het platteland. Sneek heeft een overtuigende intrinsieke waarde! Een ijzersterke merknaam! Kijk eens wat Sneek te bieden heeft. Medische topzorg voor iedereen in het Antonius Ziekenhuis. “The Place to Be” en bovenal “There where the Action is” in het gastvrije horeca-en bruisende uitgaansleven. Je gaat niet naar een theatervoorstelling in Witmarsum, niet naar een top-film in Makkum. Je koopt geen Lee, Diesel of Replay-spijkerbroek in Ymswalde of Hieslum. Het moderne Theater Sneek en Het Bolwerk van de popmuziek staan in het Culturele Kwartier van Sneek. Je gaat er naar het allerbeste middelbaar onderwijs! 
Sneek bied verreweg de meeste (hoogwaardige) werkgelegenheid in deze regio. 
Sneek is in heel veel opzichten veel meer maatgevend als nu naar voren komt in het beleid van de bestuurders van Sudwest Fryslan. Daar dient zichtbaar zorgvuldig mee te worden omgegaan!