donderdag 14 juni 2012

De blinde vlek van de Gemeente Sud-west Fryslân..
SWF wethouder Wigle Sinnema opent in 2011 De Waterpoortcup,
een prestigieus internationaal Kyokushin Karate Toernooi
in Sneek
Onlangs vierden een aantal Kyokushin Karateka’s uit Sneek hun succes behaald op de Europese Kampioenschappen in de zuid Italiaanse stad Taranto. Het aansprekende toernooi van de All Japan Kyokushin Union en de uitstekende prestaties leverden in de media erg veel aandacht op. Met als gevolg, dat hierdoor met enige verwondering werd gekeken naar de houding van de Gemeente Sudwest-Fryslân. Reageert de Gemeente Sudwest-Fryslân nog op dit succes? Hoe, op welke wijze besteedt onze locale overheid aandacht aan bijzondere prestaties van burgers in binnen en buitenland.
Worden ze gehuldigd? Worden ze officieel ontvangen door het Gemeentebestuur op het Gemeentehuis?
Wat biedt de Gemeente aan? Hoe vormen ze een mening over het niveau van hun sporters. Kunnen ze de status van een aansprekende overwinning in een tak van sport zelf beoordelen? Door welke criteria laten ze zich leiden? Kortom hoe werkt dat in onze Gemeente en wanneer komt het Bestuur enthousiast in de benen?
De Gemeente Sudwest Fryslan reageerde als volgt op deze vragen en  in woorden van nagenoeg gelijke strekking.
Het beleid met betrekking tot huldigingen en dergelijke is ad hoc. Van geval tot geval wordt bekeken of de gemeente aandacht aan een behaald kampioenschap besteed. In het geval van de karateka's hebben wij onze twijfels. Er is in de wereld een enorme wildgroei aan Oosterse vechtsportbonden geweest, die allemaal hun eigen Europese en Wereld Kampioenschappen organiseren. Het gaat het om de overkoepelende organisatie "All Japan Kyokushin Union". Ons criterium is in ieder geval, dat de betrokken sporter en sportbond aangesloten moeten zijn bij het NOC*NSF. De gemeente heeft de ledenlijst van het NOC*NSF gecheckt en daarop staan een tweetal vechtsportorganisaties die zich met karate bezighouden, te weten:
- de Federatie Oosterse Gevechtssporten
- de Karate Do bond Nederland
Op de sites van beide bonden kan de gemeente niets ontdekken over de "All Japan Kyokushin Union" De Nederlandse Bonden zijn daar kennelijk niet bij aangesloten. Met andere woorden: de waarde van deze Sneker Europese successen kan worden betwist. Daarmee willen wij niets afdoen aan de prestaties maar het valt wel buiten onze criteria om personen te huldigen, aldus een woordvoerder van de Gemeente Sud-west Fryslan.
Zoals uit deze reactie blijkt, wordt er bij de beoordeling niet echt zorgvuldig gekeken. Zeker niet vanuit het perspectief en in samenhang met het locale kader van de eigen sportmensen. Naar binnen gericht! Het is een kort-door-de-bocht bureaucratische beoordelings-methode, verzonnen en uit de duim gezogen vanachter een stoffig bureau.
De specifieke aard en hoedanigheid van hun sport, in dit geval de status van het full-contact Kyokushin Karate, de enorme hoeveelheid verrichte trainingsarbeid, de zelfwerkzaamheid, de vindingrijkheid, de samenwerking tussen junioren en senioren en de eigen financiële offers, die aan de dag wordt gelegd om deel te nemen aan een dergelijk internationaal toernooi, worden door de Gemeente totaal buiten beschouwing gelaten en aan de kant geschoven. Deze specifieke eigenschappen maken de prestaties van deze Kyokushin Karateka’s uit onze regio juist zo buitengewoon. De statuur van een Kyokushin Karateka waardig, een voorbeeld van hoe je als streekgenoot op je eigen wijze succesvol kunt worden en waar ook andere inwoners uit onze gemeente zich aan kunnen spiegelen.
De Kyokushin Karateka’s uit Sneek tonen zich in binnen-en buitenland ware ambassadeurs van hun Gemeente Sud-west Fryslân.
Jammer, dat de Gemeente dat zelf niet ziet…