Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit mei 27, 2012 weergeven

Ja...er zijn nog Cultuurbarbaren in Sneek!

Ik wil jullie graag attenderen op een ingezonden stukje in de Leeuwarden Courant  van zaterdag 26 mei over het Sneker Harinxmaland. Let daarbij ook op de prachtige luchtfoto van onze stadgenoot Ronald Abelskamp.
Ik verwijs kortheidshalve naar het stukje van Rein Hofstra, architect te Grou,
Ik ben het van harte met Rein eens. Belangrijke historische en landschappelijke kenmerken en waarden in het Harinxmaland worden hier - door de wijze van aanleg en inrichting door de locale overheid (planologisch verantwoordelijk de voormalige Gemeente Sneek) op een gruwelijke manier aangetast.
Kennlijk te beroerd om -bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen - even een historische atlas te raadplegen.
In mijn blogje uit 2006 over een slenk vroeg ik al aandacht voor een landschappelijk detail van dit prachtige stukje Sneek. Een alibi voor mij, om vandaag mijn scherpe bijl nog eens uit de schuur te halen, alhoewel ik graag op een Zen-manier door het leven wil gaan. Maar dat lukt mij niet altijd,…