woensdag 14 maart 2012

Hier heb ik nog een foto.....

FNP Gedeputeerde Johannes Kramer  ontvangt van mijn DLG collega Sies Krap
een ingelijste foto, gemaakt tijdens een van zijn werkbezoeken vorig jaar over weidevogelbeheer.
DLG collega's v.l.n.r Maaike, Bart en Erica en
op de voorgrond (r) Provincie Fryslan collega Ruud
kijken toe.