zaterdag 21 januari 2012

De Vos is nog altijd Sluw!

Kan dat nog vandaag? Een middeleeuws verhaal in een echte middeleeuwse omgeving? Ja zeker! De voorstelling Reinaart de Vos door leerlingen Productief Leren, begeleid door Theatergroep de Kat van de Buren  (Jiske Gunkel, Margarite Smit en Marye van Dalen) was daar gisteravond in het Muiderslot het levendige bewijs van!
Een energieke mix van hedendaags spel en middeleeuws bedrog! Reinaart is een sluwe vos, die zijn dorpsgenoten regelmatig dwars zit.
Iedereen vind dat hij daar nu eindelijk eens gestraft moet worden! Maar is de vos wederom te sluw...?
De leerlingen van Productief Leren speelden vol overgave de sterren van de januari-hemel op deze historische plek aan de voormalige Zuiderzee. Uniek was daarbij ook, dat het gehele Muiderslot als speelveld tot hun beschikking stond. Voor het publiek werd deze voorstelling hierdoor een bijzonder belevenswaardig en dynamisch geheel. De leerlingen hadden een workshop Theater gevolgd met als belangrijk doel acteren, samenwerken en zelfontplooiing. Ook zijn ze getraind in het improviseren rondom verschillende thema's. zoals bedrog, onrecht en statusverschillen.
Kijk onderstaand naar mijn beeld-impressie van hun prachtige voorstelling.
De Stars uit de voorstelling zijn:
Reinaart    Jelmer
Isengrim    Benjamin
Nobless    Yancy
Grimbaart  Faay
Bruin         Hidde
Tibert        Shanice
Cuwaart/Belijn/Cantecleer Shima