Doorgaan naar hoofdcontent

De sloopkogel voor Stembureau Frittemahof

Vanmorgen maakte ik een klein grapje op twitter over de status van ons aller bekende Woon-zorgcentrum Frittemahof. Een Icoon van Zorg in onze stad Sneek...maar ook al decennia lang het plaatselijke stembureau op mijn stempas. Wat me opviel, dat nu nagenoeg het gehele woongebouw wordt gesloopt. Een trieste aanblik als metafoor voor wanbeleid, verkwisting, verspilling en kapitaalsvernietiging in de zorg? Amper vijftien jaar geleden heeft er nog een geldverslindende grootschalige renovatie van Frittemahof plaatsgevonden, die kennelijk in 2012 alweer wordt tenietgedaan. Een gevoel van verwondering maakt zich van mij meester....Tijdens het dagelijks volgen van de sloopwerkzaamheden heb ik de sterke indruk, dat met het begrip echte duurzaamheid behoorlijk eenzijdig wordt omgesprongen. Ik heb bijvoorbeeld niets gemerkt van een vorm van o.a. recycling van de aanwezige thermopane beglazing om maar iets te noemen. Over het hoe en waarom van deze op handen zijnde sloop en de daaropvolgende metamorfose zullen de verantwoordelijke bestuurders ongetwijfeld wel weer een passend besluit hebben genomen.  Binnenskamers zal het traject wel volgens plan zijn verlopen, maar naar buiten......? Misschien, dat de raad van toezicht de communicatie naar de Sneker buitenwacht eens ter hand neemt en de gewone burgers/bloggers de toekomstige uitwerking en investering van dit beeld nog eens helder maakt.

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond