Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit september, 2012 weergeven

A Flame of Truth

Een oude traditionele Tibetaanse Lama, klein van stuk maar met een buitengewoon indrukwekkende verschijning, die binnenkomt en "Hoi" tegen me zegt. Dat maak je niet elke dag mee. Deze bijzonder prettige begroeting viel mij zaterdagmiddag ten deel bij een road-tripje, dat ik maakte naar Hantum.
Een dorpje ten Noorden van Dokkum. Omzoomd door een dichte loofhoutwal waarvan de bladeren aan de bomen door de naderende herfst en de zoute zeelucht van de nabijgelegen Waddenzee dagelijks dunner worden. Daar ligt nu nog verscholen - midden in het episch centrum van het agrarische universum van Dongeradeel - een Stoepa. Het is het Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum onder de bezielende leiding van Chödje Lama Gawang Rinpoche. We kregen daar een rondleiding in de tuin en in de Stoepa.
We dronken genoeglijk een kopje thee en ik kreeg alle ruimte om overal foto's te maken van deze buitengewone omgeving. Ik ademde een bijzondere lichte lucht en een vriendelijke sfeer. Een comfo…

Liwwadder Folksliet

Zondagmiddag was de CD-presentatie van het "Liwwadder Folksliet" in Zaal Tivoli. De gelegenheidsband 'Armoe Troef' bracht het lied ten gehore.
Het project Liwwadderlied' is een initiatief van Johan Juckers en Joop Fenstra om de trots van de Liwwadders maar ook de Leeuwarder emigranten te versterken.
Zij formeerden samen met Gerrit Jan Alberts, Jan Huitenga, Ed Plantinga en Lammert van der Wal de gelegenheidsband 'Armoe Troef'. Een gelegenheidskoor van 35 bekende en onbekende Leeuwarders zong het refrein van het lied. Op de cd, opgenomen in de Telesound Studio van Frans van den Borg, staan nog 12 andere Liwwadder nummers. De totale opbrengst van het cd-project gaat naar de bouw van een kindertehuis in Indonesië.

<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/PTwHPMcbCqc?list=UUl6JlHmgo7usT33-TQIahsw&amp;hl=nl_NL" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Arnold Balk stopt in 058

Over rellen in Haren en Stuifzand....

In Ons Dorpshuis aan de Hoofdweg in dorpje Stuifzand opende drs. Jan Bos, Rijksarchivaris van het Drentse archief en B.Der, het programma van uitgever Koninklijke Van Gorcum bij de presentatie van het nieuwe boek "De zaak Cavaljé" van historicus Egbert Brink. Hij besloot zijn geanimeerde inleiding met een quote over de familierelatie tussen de schrijver van deze Kroniek van een Volksgericht en een weblogger uit Sneek.
Het boek over de rellen in Haren (Gr) is al geschreven, aldus de voormalige Drentse provinciale historicus Michiel Gerding in zijn beschouwing. Ik kan hier in meegaan. Het boek gaat over het meest opzienbarende volksgericht dat ooit in Drenthe heeft plaatsgevonden.
Een aantal parallellen uit deze gebeurtenis zijn te trekken op de z.g. Facebook rellen van vorige week in Haren. Buiten proportioneel geweld, Jongeren, die de woning van de schoolmeester Johannes Cavaljé en zijn vrouw kort en klein slaan, vernieling in de tuin aanrichten, incapabele notabelen, falend…

Boekpresentatie over Volksgericht in Stuifzand 1922

Over de boekpresentatie van mijn neef en Historicus Egbert Brink meldt RTV Drenthe het volgende. Kijk naar de beelden van deze regionale Radio-en TV stuurder en lees onderstaand hun korte samenvatting van het boek De Zaak Cavaljé geschreven door Egbert Brink
STUIFZAND - Over het meest opzienbarende volksgericht dat ooit in Drenthe heeft plaatsgevonden is een boek verschenen. Onderwijzer Cavaljé uit Stuifzand wordt in juni 1922 met z'n hele familie het dorp uitgejaagd. Jongeren slaan de woning van de schoolmeester kort en klein. Lange tijd werd geloofd dat de reden voor dit volkgericht was dat de dochter van Cavaljé overspel pleegde met een aannemer die net bezig was met de aanleg van een weg naar Hoogeveen. In een nieuw boek over de kwestie komt schrijver en historicus Egbert Brink tot de conclusie dat er meer aan de hand was: "Ook politieke zaken speelden mee. De socialistische volksonderwijzer tegenover de Hoogeveense notabelen. Zij pakten de kwestie aan om definitief van C…

Een klein allegorisch vers

Een klein allegorisch vers met als titel Berenjacht, gemaakt in opdracht van IboJan Bosma voor zijn blog/voorstelling Klein Gedichtenwereld.


Berenjacht.

Een Arriva trein op
het traject tussen
Sneek en Leeuwarden
zal nooit de naam
van Baruch de Spinoza dragen.
Berenjacht op de Karpaten
is ook niet langer weggelegd
voor een briljante koopman
of andere jongens van stavast,
laat staan voor een
nederige Blogger.

Open brief aan Henk van der Veer over Eek, Kaviaar en Wierook

Beste Henk.
Open brief over Eek, Kaviaar en Wierook!
Ik hou 't kort want de gemiddelde internetter verliest syn konsentrasie al na één alinea tekst
Ik reageer op strekking van dyn - overigens fetreffelik fers - Depry in Sneek.
Ik hef ver voor 1993 de Ontwikkelingsvisie van de toenmalige Gemeente Sneek 2000-2005 bekeken, insproken, beswaar maakt (A7 en de Geauw) en derna het proses su goed en su kwaad as ik kon, folgt.
Respect voor de visonaire kijk fan de bestuurders fan destyds. De Raad van Sneek. Ik herinner mij noch mevrouw Netty Weening as Wethouder en front-frou van het sneker CDA.
Ik hef selfs noch's met haar -as te eigenwys ventsje- op de landelijke NCRV radio live in debat weest ('t kassettebandsje hef ik  bewaart) over de beskerming fan de butlannen in de wijde omgeving fan Sneek en 't behoud van de Galgepolle. Wat toen earst noch een idee en later een papieren rapport was, is nou in groate lijnen Anno Domini fandaach werkelikhyt wudden. Das een hele groate p…

Beknopte geschiedenis van Hindeloopen

Beknopte geschiedenis van Hindeloopen Volgens de oudste gegevens was Hunlippen in de vroegste tijden een lustoord der Friese Koningen, waar deze gingen jagen. 719 reeds tot een dorp aangegroeid. 779 door de Noormannen geplunderd. 1225 tot een stad verheven, welke gunstig voor de scheepvaart was gelegen en waar als toen reeds een haven gemaakt werd. 1338 vergroot. 1368 werd het onder de Hanze-steden opgenomen en een verdrag met den Zweedse Koning gesloten, waar door het grote privilegiën en voorrechten bekwam, met betrekking tot de vaart op de Oostzee. 1370 sloot het een nieuw verbond met Koning Waldemar van Denemarken, waardoor de stad grote voordelen genoot. Ook moeten zich later vele Hindeloopers op het eiland Amager bij Kopenhagen hebben gevestigd. 1418 liep de stad gevaar geplunderd te worden door de Schieringers, maar de Vetkoopers kwamen hen ter hulp, ofschoon Hindeloopen buiten de partijen stond, en kwam het aan de grens van de gemeente tot een verwoed gevecht. Kapitein Focke van Lie…

De Kunststad in SW Fryslan is......

Zaterdagmiddag in Workum op zoek geweest naar een van-horen-zeggen--winkeltje met tweedehands vinyl platen.
Tijdens deze zoektocht door de stad van Jopie Huisman en de stad waar ik in de sixties vijf jaar op de Chr. Mulo zat, werd ik spontaan begroet en uitgenodigd door vroegere faunabeheer collega Klaas Elzinga. Hij vertelde mij, dat zijn droom werkelijkheid is geworden. Na zijn pensionering opende hij onlangs samen met zijn vrouw Sophie van Kooijk in het Sleeswijckhuis in Workum de Galerie Kesk-Art.
Saillant detail is, dat het monumentale Sleeswijckhuis (eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser) al jarenlang - voor de WO II- het pakhuis en opslagplaats was van firma Robijns, waar mijn vader vanaf zijn tiener jaren (twintiger jaren in de vorige eeuw) tot zijn 65e werkte. Eerst als zadelmaker, later stoffeerder en meubelmaker.
Klaas nodigde mij uit om even binnen te komen en de bijzondere collectie schilderijen, beelden en kunstvoorwerpen te bezichtigen en bewonderen.
Wat me verder…

In de Monster-Pit van de Hylper

De wereld onderwater is ook van iedereen...

Alles weergeven
Maak er zelf een Vandaag een kleine foto-impressie van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke Vijvers achter mijn huis aan de Eker in wijk Pasveer te Sneek.
Het is bestendig gebruik van de vijvers, maar het onderwaterleven, het biologische evenwicht krijgt er zo, op deze manier wel flink van langs! Ik houd mijn hart vast.
De balans van het subtiele onder-water-leven wordt door deze werkwijze ernstig verstoord. Sommigen vinden die gedachten-gang sentimenteel, maar.......iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen!
Alhoewel ik direct toegeef, ook geen plan B voor dit probleem voorhanden te hebben.

Een echte stadsrivier in 058

Gistermiddag heb ik samen met mensen met wie ik (samen) werk een rondvaart gemaakt in en door de grachten van Leeuwarden. Via de Potmarge en Greuns voeren we weer terug naar de aanleg/opstap plaats het centrum aan de Nieuwstad. Ik was aangenaam verrast door de schoonheid van het panorama van Leeuwarden mede vanuit het perspectief van een vaartuig.  De boot werd voortgedreven door een elektro motor! Vooral het onbekende landschap van de meanderende stadsrivier de Potmarge maakte veel indruk op mij. 
De Potmarge is een voormalige slenk van de Middelsee met een ongekende schoonheid en kwaliteit. De naam Potmarge duikt in het midden van de zeventiende eeuw in archieven op omdat de stad volgebouwd raakte en er nauwelijks ruimte voor de welgestelden. Die lieten buiten de stadsgracht tuinen en soms lusthoven aanleggen om de stad te kunnen ontvluchten en er allerlei gewassen en bloemen te kweken. De Potmarge werd in 1782 voor het eerst geslat en pas in 1858 werd het water opnieuw uitgebaggerd.…

De Lieuwe Klazeszleane Revisited

Wandelaars opgelet! Deze wandeling beveel ik van harte bij u aan. Een meditatieve wandeling op verharde, onverharde en half verharde wegen, die u voert langs dijken, dijkhuizen, vuurtoren, wielen, waterlopen, graslanden, akkerbouwpercelen, riet en ruigte, boerderijen, natuurgebieden de Stoenckherne en het Workummer Nieuwland aan de IJsselmeerkust en It Soal tussen Workum en Hindeloopen.
Een scharrelgebied in de voormalige droogmakerij Het Nieuwland, van onschatbare waarde, dat ik na een slordige veertig jaar weer eens per pedes apostelorum bezocht... bekijk de beelden van een landschap, dat in de jaren zestig op de tekentafel is herontwikkeld geordend en vervolgens in de zeventiger jaren opnieuw is ingericht.
Alles weergeven
Maak er zelf een

De zaak Cavaljé - Kroniek van een volksgericht

Neef Egbert Jan Brink, de oudste zoon van mijn overleden zuster Aagje, heeft een boek geschreven. Hij is van beroep historicus en hij heeft de Koninklijke uitgeverij Van Gorkum bereid gevonden zijn manuscript uit te geven. Natuurlijk zijn wij als familie apetrots op onze neef, die met zijn publicatie danig aan de weg timmert! Onderstaand een korte beschrijving van de inhoud van het boek van Egbert.
Het huis is hoog en smal. Twee lindebomen voor de deur. Achter het huis weiland. Op 2 juni 1922, de vrijdag voor Pinksteren, is het nog licht. Vanuit het slaapkamerraam ziet de onderwijzer van Stuifzand
hoe die avond vele honderden mensen zich op de straat voor zijn deur verzamelen. Een paar jongens komen achterom. Opgeschoten jongens, de meeste heeft hij vroeger les gegeven. Niet veel later
daalt een stenenregen neer op het huis. Gejoel, gekrijs, rinkelend glas. Meer dan twee uur duurt de aanval van collectieve waanzin. De kranten spreken van een lynchpartij en een pogrom. Daarna is
het stil …

Taal Eiland Hylpen

Het wel en wee van de Hylper Toal blijft de gemoederen bezig houden....In de LC van 15 september staat een ingezonden stukje van de heer Hessel Kuiper(Wzn).

Wyzend nei de See....

Sudersee,


See, See Sudersee,  Libjende See,
Nim my mei nei 't plak wur as'k heer.
See, Sudersee so deap, so wyd,
As'k omfal en yn dy weisynk,
slok my den op dreach my op dyn rech
oars bin'k fest felont.
See, Yk sen hoas't drieuw'st

Yn dyn sefte skoat
reeke myn slappe futten
de saand'rigge groende naat
See, oh See. Deape See,
til en dreach my nei't plak fan myn Hert.
Tot de sonne skeen syn nocht
het fan dy potla gryze Loft
See, nim my mij tot 't Wetter my oerspeelt.
Leet dyn boaren oer my henne rolje
Soas Jo,  fenoate ek smoek oer my henne loay!

De oentkenning oender d'aigen sen
Losleeten yn 'n ferskoerende hertseer
Trochsotte sit fan binnen
Snie 't sim los fan angst, leegte en eensaamens,
die'k foar dy festopje.
Skoer 't bosk rostige eelhooken mar uut dyn rech
See, See, oh....deappe See!
Leet my sleepe oen de knibbels van dyn boaren
Leet 't wetter fan dyn wyte kolkjende stroam
myn fierjende hertseer toch mijfoere.

Hylper wo…

De sloopkogel voor Stembureau Frittemahof

Vanmorgen maakte ik een klein grapje op twitter over de status van ons aller bekende Woon-zorgcentrum Frittemahof. Een Icoon van Zorg in onze stad Sneek...maar ook al decennia lang het plaatselijke stembureau op mijn stempas. Wat me opviel, dat nu nagenoeg het gehele woongebouw wordt gesloopt. Een trieste aanblik als metafoor voor wanbeleid, verkwisting, verspilling en kapitaalsvernietiging in de zorg? Amper vijftien jaar geleden heeft er nog een geldverslindende grootschalige renovatie van Frittemahof plaatsgevonden, die kennelijk in 2012 alweer wordt tenietgedaan. Een gevoel van verwondering maakt zich van mij meester....Tijdens het dagelijks volgen van de sloopwerkzaamheden heb ik de sterke indruk, dat met het begrip echte duurzaamheid behoorlijk eenzijdig wordt omgesprongen. Ik heb bijvoorbeeld niets gemerkt van een vorm van o.a. recycling van de aanwezige thermopane beglazing om maar iets te noemen. Over het hoe en waarom van deze op handen zijnde sloop en de daaropvolgende metam…

Politiek in mijn IN box

Vandaag zat o.a. de inhoud van dit mailtje uit mijn IN box. Neem het bericht vooral niet te letterlijk. Ga stemmen morgen, het is je recht!
Een  gesprek aan tafel tussen vijf chirurgen  ......
De  eerste zegt: "Ik heb het liefste boekhouders op mijn snijtafel, want  als je die opent, vind je alle organen genummerd, en dat is vreselijk  gemakkelijk".
De  tweede antwoordt: "Ja, maar je moet eens elektriciteitsmannen op je  snijtafel leggen, alles in hun lichaam is geordend volgens de  kleurcode".
De  derde zegt daarop: "Nee, de bibliothecarissen, die zijn het beste om
te opereren, alles in hun lichaam ligt op alfabetische  volgorde".
De  vierde zegt hierop: "Weten jullie, ik heb het liefste de  constructiebouwers,die mannen hebben er begrip voor als je  reserveonderdelen over hebt".
De  vijfde zegt uiteindelijk: "Jullie hebben het allemaal goed mis.
De  politici zijn 't gemakkelijkste: geen ruggengraat, geen hart,  geen
ballen, geen he…

IM Willem Ennes

Vanavond hoorde ik via de radio, dat de toetsenman Willem Ennes (65) van de band Solution  (1970-1983) overleden is. Als een muzikant uit de nederpop-scene naar gene zijde gaat, ben ik daar steeds weer geschokt over. Vaak betreft het een generatiegenoot. Ik wil Willem bedanken voor zijn belangrijke footprint in de Nederpopscene en gedenk hem bijzonder graag op mijn weblog.
Thuis - op mijn draaitafel - beleef ik aan zijn muziek al onafgebroken decennia lang nog steeds ontzettend veel plezier. Ik draai kant A van de LP Fully Interlocking uit 1977.
Ik heb altijd het gevoel gehad, dat het werk/de muziek - in de wandelgangen gemakkelijk jazzrock genoemd- van Willem met zijn band Solution, is gemaakt om mijn aardse bestaan te veraangenamen.Tijdloze muziek, mensen! Ik ben gelukkig niet de enige, die dat denkt.....Roll on Willem.

Open Monumentendag Sneek

Deze foto's zijn gemaakt door Dirk van der Meer, ons aller Snekerweerman.  Bekend van het Weerpraatje op internet voor Sneek en omstreken
.
Hindeloopen - Kunstschilder Meine Visser

Onlangs bezocht ik in Hindeloopen, het Atelier van Meine Visser, geboren te Workum in 1946. Meine was vroeger in de sixties een oudere buurjongen van mij op de Buren te Hielpen. Zijn vader, grootvader en overgrootvader waren allen pottenbakkers. Zijn hele familie heeft het Friese kerfsnee aardewerk gemaakt. In een pand aan de Buren te Hindeloopen is zijn vader in 1954 een pottenbakkerij begonnen. Meine werkte daar later ook. Twintig jaar geleden is Meine - naast het vervaardigen van keramiek en als professioneel beoefenaar van bijzondere, exclusieve Hindelooper Schilderkunst - ook begonnen met Kunst te schilderen. Het belangrijkste thema van zijn doeken is energie. Ik mocht een paar foto's van zijn werk in zijn atelier maken. We spraken af, dat ik nog een keer terug zal komen in zijn atelier voor een rondleiding en voor nadere toelichting op zijn doeken. Ik ben natuurlijk ook erg benieuwd naar zijn persoonlijke motivatie. Prijzen van zijn doeken, vanaf €750,=
Hotel Buijs - Hindeloopen

Hotel Buijs Hindeloopen (L)
omstreeks 1920

met dank aan Foppe Gerlsma - Ysbrechtum(FZn)

Ed & Willem Bever

Kent U ze nog? Gebroeders Ed en Willem Bever. Tijdens de Visserij-dagen 2012 kwam ik ze tegen in Harlingen nog steeds druk in de weer, maar belangrijker on-speaking-terms met techniek en aanverwante zaken.