Doorgaan naar hoofdcontent

Skriezen.

Dit blogje is zoals zo vaak eentje van persoonlijke aard. Dus absoluut niet privé! Neefje Gjerryt Hoekstra uit Workum is student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij stuurde mij zijn sciptie over Grutto onderzoek in Sud-West Fryslan - in de Sudermarderpolder nabij Staveren - om precies te zijn. Welke predatoren zijn verantwoordelijk voor de hoge predatiedruk in de Súdermarpolder, wat zijn daarvan de oorzaken en welke oplossingen dragen bij aan een groter reproductief succes van Grutto’s in het gebied?
Een heel mooi stukje onderzoeks-en veldwerk. Gjerryt toont aan, dat de Vos (prachtige nacht-opnames!) kan worden aangemerkt als belangrijke predator van de Skries (Grutto). Daarnaast doet hij aanbevelingen voor natuurbeheerders.
Zijn onderzoeksverslag mag gezien worden en is aanrader voor Natuurbeheerders, Nazorgers, Jagers, Boeren, Buitenlui en Liefhebbers. Het is volgens mij een belangrijke bouwsteen in de discussie over Weidevogelbeheer in Fryslan.
Als familie zijn we natuurlijk trots op neef Gjerryt, die ook nog een aardig potje kan "ballen" (Workum 1)


Opdrachtgever: RUG Rijksuniversiteit Groningen
Instituut: Van Hall Instituut vestiging: Leeuwarden.
Plaats: Workum, gemeente Súdwest Fryslân
Aantal pagina’s inclusief bijlagen: 88
Datum: juni


Vossen eten grutto-eieren op | Omrop Fryslân - Alle dagen nij!

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond