Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit juli, 2012 weergeven

Luister en Huiver....

Dat sommige kabouter-agentjes het wel heel erg bont maken bij het vangen van dieven en boeven ter bescherming van de eerbare burgerij, getuigt de bekende en bijzonder populaire DJ Berry van der Markt vandaag op zijn Facebook pagina. Hieruit blijkt, dat het soms wel heel lang duurt voordat de Politie je beste kameraad weer is. Een mogelijke vergelijking met het recente incident met DJ Flexican ?
Lees verder het eigen relaas in cursief van DJ DirtyBerry:
"Over toeval gesproken: Het is drie uur 's nachts Maaike en ik komen net uit Amsterdam. Punish en Alvaro opgehaald, en thuis afgezet. We hadden de auto van Maaike haar ouders mee, en waren op weg naar Folsgare om de auto terug te brengen. Tussen IJsbrechtum en Folsgare rijdt er een auto op ons af begint met de lichten te knipperen en zet de auto dwars op de weg. Wij vol in de ankers. Stapt er een vrouwelijk agent uit een burgerauto, met zaklamp schijnt ze in onze auto andere hand op haar wapen. Wij schrikken ons dood, zij schree…

Een verhaal van Meerlanders en Opperdoezers

De Hylpers zijn onstaan uit een volk van hoeren en zeerovers, althans zo wordt beweerd door kwaadsprekende lieden veelal afkomstig uit het naburige Workum. Zelf ben ik - voorzover ik kan nagaan - een latere afstammeling van zuiderzeevissers en kleine tuinders van moeders kant. Mijn oom Marten, de broer van mijn moeder, had een winkel in Aardappels, Groenten en Fruit. Groenteboer in Duivendrecht, nabij Amsterdam dus. Hij haalde voor zijn clientèle eigenhandig z.g. Meerlanders (aardappelsoort) uit de Haarlemmer. Later in de oorlogswinter voorzag hij inwoners van Duivendrecht van o.a. deze piepers. Een inwoonster van Duivendrecht  vertelde recent, dat groenteboer van der Kooij een groot deel van Duivendrecht in de oorlog in leven gehouden heeft. “Als hij een grote rode kool bemachtigd had  werd die wel in 25 stukken verdeeld en ieder in de buurt kreeg een deel”
Een oom van mijn moeder was een kleine akkerbouwer in Noord-Holland. Hij teelde voor de oorlog al z.g. Opperdoezer Ronde. Deze …

Hoop op Welvaart in de A klasse-klein van de IFKS

Het hoeft geen betoog, dat het ondernemende/creatieve IFKS skûtsjesilen  mij nader aan het hart ligt dan het formele/strakke SKS gebeuren. Overigens niets te nadele van de SKS laat dat duidelijk zijn!
In de week van 11 t/m 18 augustus a.s. vindt weer de jaarlijkse traditionele wedstrijd plaats om de Iepen Fryske Kampioenskippen Skutsjesillen. 
De openingswedstrijd vindt op vrijdag 11 augustus in Hindeloopen plaats.
Ik ben voornemens om op dit weblog die gehele week verslag te doen van de dagelijks belevenissen, het wel en wee aan boord en het commentaar op de race van het Sneker skûtsje "Hoop op Welvaart" van eigenaar Veenema en zijn bemanning. Het skûtsje komt bij de IFKS uit in de A klasse Klein.
Skriezen.

Dit blogje is zoals zo vaak eentje van persoonlijke aard. Dus absoluut niet privé! Neefje Gjerryt Hoekstra uit Workum is student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij stuurde mij zijn sciptie over Grutto onderzoek in Sud-West Fryslan - in de Sudermarderpolder nabij Staveren - om precies te zijn. Welke predatoren zijn verantwoordelijk voor de hoge predatiedruk in de Súdermarpolder, wat zijn daarvan de oorzaken en welke oplossingen dragen bij aan een groter reproductief succes van Grutto’s in het gebied?
Een heel mooi stukje onderzoeks-en veldwerk. Gjerryt toont aan, dat de Vos (prachtige nacht-opnames!) kan worden aangemerkt als belangrijke predator van de Skries (Grutto). Daarnaast doet hij aanbevelingen voor natuurbeheerders.
Zijn onderzoeksverslag mag gezien worden en is aanrader voor Natuurbeheerders, Nazorgers, Jagers, Boeren, Buitenlui en Liefhebbers. Het is volgens mij een belangrijke bouwsteen in de discussie over Weidevogelbeheer in Fryslan.
Als familie zijn we natuurlijk…

I.M. Baukje Jacoba van Kesteren - Sneek

Meerdantweetaligheid.  Rondom de Waterpoort en de Martinikerk waar ik mijn hart en  mijn zorgen verlies
vindt men een zuivere meerdantweetaligheid: hier spreekt men Nederlands, Sneekers en Fries

Baukje van Kesteren (Sneek)
Meerdantweetaligheid. 
Gedicht nummer 18 uit Dicht in de Buurt Friesland.
Bron:Trouw.nl/schrijf.I.M. Baukje Jacoba van Kesteren.
Auteur en Dichteres
Rotterdam, 28 april 1950
Sneek, 16 juli 2012

Dalstar en de Top

Koos Dalstaropgegroeid in Sneek reageert recent op de foto in de kop van mijn Facebook-pagina. Op de foto staat op de achtergrond een boerderij in Sneek aan de Houwkesloot waaraan hij watersport herinneringen uit de sixties ophaalt.  Zijn er lezers, bloggers (snitter) Twitteraars, die misschien nog meer kunnen zeggen. annecdotes weten of herinneringen kunnen ophalen over de zeilschool van Stam op het Top? Interactieve reacties zijn bijzonder welkom!


Louis G. Le Roy 1924-2012

Heden overleed Louis G. Le Roy 1924-2012, begenadigd Bouwmeester.
Huub Mous schreef een prachtige I.M. over hem
Ik maakte in 2007 en in 2008 een paar video-clips van de Ecokathedraal in Mildam van Louis G. Le Roy, Voor mij is en blijft de Ecokathedraal in het Friese Katlijk/Mildam een fenomeen van de buiten-catagorie.
Ik draag deze clipjes aan de Meester op!
Time will tell, Louis is Master!


Art for Art sake...Wildbreien

Een echte hype is het nog niet in Sneek, maar het heeft potentie: wildbreien. Het versieren van objecten in de openbare ruimte met kleurrijke breiwerkjes. Ik spotte gisteren hier mijn eerste wildbreiwerk: een boom nabij de Jachthaven, gelegen aan de Sneker Oudvaart, werd voorzien van een wollen jasje. Ik zou graag het commentaar ontvangen van de makers van dit fleurige kunstwerk...

50 jaar Rolling Stones

Deze week veel (inter)nationale publiciteit in de (multi)media over het 50 jarig ambtsjubileum van de rockband The Rolling Stones. Vorige week al een uitgebreid artikel in de LC, met oa. Friezen over concert-annecdotes en aanverwante zaken aan het woord. Mijn verslag over een concert in 1970 in het Hylpersis jammer genoeg niet door de cultuur-redactie geplaatst. Natuurlijk blijft deze blogger nagenoeg altijd dicht bij zich zelf.Daarom vroeg ik mijn OLS Hylpen schoolmaat, drummer, pop rock goeroe en Stones-fan van het eerste uur  Roelof Valk om commentaar Hier is zijn reactie in de vorm van een korte loupe-zuivere houtskoolschets van vijftig jaar geleden:
"Ik kreeg van jouw vanmorgen een mail over de Stones. Dat maakte, dat ik even terug ging in de tijd. Het was 15 april 1967. Den Haag Houtrusthallen. Gauke Amsterdam, Rudy Keet uit Sneek (Ruurd Paschier, zoals in Hylpen zijn bijnaam was) en ik. 
We gingen - zoals gezegd- naar de Den Haag met de trein. Gauke en ik hadden al kaarten …

Leunstoelreiziger... Goede Reis!

Schrijfster Rosita Steenbeek: "Hindeloopen...oh als je daar bent opgegroeid, dat is een voorrecht..." Nou Su!

Met een paar jaar Mulo, zondagsschool of catechisatie....

In het centrum van Den Haag staat de Waalse Kerk. Mijn (camera) oog viel op een (bijbel)tekst boven de deuren. Met een paar jaar Mulo, zondagsschool of catechisatie moet het mogelijk zijn, deze (inspirerende) tekst tot je nemen. De Waalse kerk is een kerkgebouw aan het Noordeinde 23/25 in Den Haag. Sinds 1591 hield de Waals-Hervormde gemeente haar diensten in de Hofkapel in het Binnenhof. Hieraan kwam een einde toen Lodewijk Napoleon in 1806 het Binnenhof als residentie nam en de Hofkapel wilde gebruiken voor Katholieke diensten. Lodewijk Napoleon gaf een bijdrage aan de Waals-Hervormde gemeente om een nieuwe kerk te bouwen, en deze opende haar deuren in 1808 aan het Noordeinde op de plek waar vroeger de Nort Molen stond. Tegenover de kerk begint de Molenstraat. Het werd een kleine zaalkerk met een gestuukt koofplafond. In de Neoclassistische gevel zijn enkele rondboogramen. Architect was J. van Duijfhuijs. In 1885 werd er een orgel geplaatst van de orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll…

Den Haag Revisited

Klip-en-Klaar Sneek hoofdstad van Sudwest Fryslan

De website GrootSneek filosofeert vandaag in een van de items over de vorming van een Plaatselijk Belang Partij voor de stad Sneek in de gemeente Sudwest Fryslan. Het idee van een Sneker partij spreekt mij wel aan. Maar absoluut geen partij als spreekbuis voor notabelen of zakenlui. Ik ben ook huiverig voor een one-issue partij vanuit een soort eigen belang van Sneek. Dat stuit tegen de borst van menig overtuigde plattelander. Dat moet je zeker voorkomen en dus ook niet uitstralen. Het huidige Sudwest Fryslan bestuursbed kraakt wat Sneek betreft aan alle kanten en moet zeker worden opgeschud! Op het dekbed moet het logo van de Waterpoort staan! Kortom, Sneek is gewoon klip-en-klaar de Hoofdstad van de Gemeente Sudwest Fryslan. Sneek moet deze hoofdrol claimen en bovenal ook overtuigend spelen! Veel meer zie ik de stad Sneek als bieder van kansen voor het platteland. Sneek heeft een overtuigende intrinsieke waarde! Een ijzersterke merknaam! Kijk eens wat Sneek te bieden heeft. Medische…

IM Gerrit Komrij

Fiets'm der in...

Elbwiesen