Doorgaan naar hoofdcontent

De blinde vlek van de Gemeente Sud-west Fryslân..
SWF wethouder Wigle Sinnema opent in 2011 De Waterpoortcup,
een prestigieus internationaal Kyokushin Karate Toernooi
in Sneek
Onlangs vierden een aantal Kyokushin Karateka’s uit Sneek hun succes behaald op de Europese Kampioenschappen in de zuid Italiaanse stad Taranto. Het aansprekende toernooi van de All Japan Kyokushin Union en de uitstekende prestaties leverden in de media erg veel aandacht op. Met als gevolg, dat hierdoor met enige verwondering werd gekeken naar de houding van de Gemeente Sudwest-Fryslân. Reageert de Gemeente Sudwest-Fryslân nog op dit succes? Hoe, op welke wijze besteedt onze locale overheid aandacht aan bijzondere prestaties van burgers in binnen en buitenland.
Worden ze gehuldigd? Worden ze officieel ontvangen door het Gemeentebestuur op het Gemeentehuis?
Wat biedt de Gemeente aan? Hoe vormen ze een mening over het niveau van hun sporters. Kunnen ze de status van een aansprekende overwinning in een tak van sport zelf beoordelen? Door welke criteria laten ze zich leiden? Kortom hoe werkt dat in onze Gemeente en wanneer komt het Bestuur enthousiast in de benen?
De Gemeente Sudwest Fryslan reageerde als volgt op deze vragen en  in woorden van nagenoeg gelijke strekking.
Het beleid met betrekking tot huldigingen en dergelijke is ad hoc. Van geval tot geval wordt bekeken of de gemeente aandacht aan een behaald kampioenschap besteed. In het geval van de karateka's hebben wij onze twijfels. Er is in de wereld een enorme wildgroei aan Oosterse vechtsportbonden geweest, die allemaal hun eigen Europese en Wereld Kampioenschappen organiseren. Het gaat het om de overkoepelende organisatie "All Japan Kyokushin Union". Ons criterium is in ieder geval, dat de betrokken sporter en sportbond aangesloten moeten zijn bij het NOC*NSF. De gemeente heeft de ledenlijst van het NOC*NSF gecheckt en daarop staan een tweetal vechtsportorganisaties die zich met karate bezighouden, te weten:
- de Federatie Oosterse Gevechtssporten
- de Karate Do bond Nederland
Op de sites van beide bonden kan de gemeente niets ontdekken over de "All Japan Kyokushin Union" De Nederlandse Bonden zijn daar kennelijk niet bij aangesloten. Met andere woorden: de waarde van deze Sneker Europese successen kan worden betwist. Daarmee willen wij niets afdoen aan de prestaties maar het valt wel buiten onze criteria om personen te huldigen, aldus een woordvoerder van de Gemeente Sud-west Fryslan.
Zoals uit deze reactie blijkt, wordt er bij de beoordeling niet echt zorgvuldig gekeken. Zeker niet vanuit het perspectief en in samenhang met het locale kader van de eigen sportmensen. Naar binnen gericht! Het is een kort-door-de-bocht bureaucratische beoordelings-methode, verzonnen en uit de duim gezogen vanachter een stoffig bureau.
De specifieke aard en hoedanigheid van hun sport, in dit geval de status van het full-contact Kyokushin Karate, de enorme hoeveelheid verrichte trainingsarbeid, de zelfwerkzaamheid, de vindingrijkheid, de samenwerking tussen junioren en senioren en de eigen financiële offers, die aan de dag wordt gelegd om deel te nemen aan een dergelijk internationaal toernooi, worden door de Gemeente totaal buiten beschouwing gelaten en aan de kant geschoven. Deze specifieke eigenschappen maken de prestaties van deze Kyokushin Karateka’s uit onze regio juist zo buitengewoon. De statuur van een Kyokushin Karateka waardig, een voorbeeld van hoe je als streekgenoot op je eigen wijze succesvol kunt worden en waar ook andere inwoners uit onze gemeente zich aan kunnen spiegelen.
De Kyokushin Karateka’s uit Sneek tonen zich in binnen-en buitenland ware ambassadeurs van hun Gemeente Sud-west Fryslân.
Jammer, dat de Gemeente dat zelf niet ziet…
Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.