Doorgaan naar hoofdcontent

Ja...er zijn nog Cultuurbarbaren in Sneek!

uit de LC ingezonden van 26 mei 2012

Ik wil jullie graag attenderen op een ingezonden stukje in de Leeuwarden Courant  van zaterdag 26 mei over het Sneker Harinxmaland. Let daarbij ook op de prachtige luchtfoto van onze stadgenoot Ronald Abelskamp.
Ik verwijs kortheidshalve naar het stukje van Rein Hofstra, architect te Grou,
Ik ben het van harte met Rein eens. Belangrijke historische en landschappelijke kenmerken en waarden in het Harinxmaland worden hier - door de wijze van aanleg en inrichting door de locale overheid (planologisch verantwoordelijk de voormalige Gemeente Sneek) op een gruwelijke manier aangetast.
Kennlijk te beroerd om -bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen - even een historische atlas te raadplegen.
In mijn blogje uit 2006 over een slenk vroeg ik al aandacht voor een landschappelijk detail van dit prachtige stukje Sneek. Een alibi voor mij, om vandaag mijn scherpe bijl nog eens uit de schuur te halen, alhoewel ik graag op een Zen-manier door het leven wil gaan. Maar dat lukt mij niet altijd, of toch wel....
Gelukkig slaat Rein Hofstra de spijker vandaag in de krant nog eens loupe-zuiver op de kop!
Jammer, dat de daders op het kerkhof liggen.....of nog steeds in het pluche?

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond