Doorgaan naar hoofdcontent

"It is nergens sa moai as op 't Wetter"


Zaterdag, na een verkorte 41ste reünie voor Hylpers fan hirre en om utens bijgewoond in Hindeloopen, zong ik 's middags in de Nicolaaskerk in Stavoren, op de begrafenis van mijn neef Tjitte Willem Glashouwer de z.g. schippers-psalm. Ik wist niet, dat er van de 150 ook een psalm is geoormerkt door/voor het schippers/scheepsvolk. Voor de liefhebbers en misschien om het even na te kijken: het betreft Psalm 107 vers 11, 13 en 14
Ik hecht eraan - persoonlijk, niet privé - om nog even te stil te staan bij neef Tjitte, waarmee ik overigens helaas de laatste jaren weinig tot geen kontakt had. Tjitte was de zoon van mijn oom Dorus Glashouwer en tante Froukje Bakker.(halfzuster van mijn moeder) Het echtpaar Glashouwer was gepassioneerd binnenschipper van professie. Mensen met een verleden waar je U tegen zegt en waar je een diepe buiging voor maakt! Maar dat terzijde. Hij werd in 1936 geboren te Amsterdam op de Hasselter Aak  Goede Verwachting van zijn ouders. Deze aak had als thuishaven Hindeloopen. Na het overlijden van zijn vader Dorus nam hij op 21 jarige leeftijd het schip over en voer hij eerst nog samen met zijn moeder Froukje. Later voer hij alleen met deze inmiddels aangepaste en gemoderniseerde aak van het Westen van het land (omgeving Hillegom) via het IJsselmeer naar Friesland (omgeving Berlikum) vice-versa. De cargo was veelal stalmest en later kunstmest voor de bollenvelden. Weer later kocht hij het moderne motorschip Esperanza (Hoop), waarmee hij op dit schip andere vrachten, op andere trajecten uitvoerde. Na de verkoop van de Speranza ging hij aan de wal in Stavoren wonen. Daar ontmoette hij zijn vriendin Annie. Het is mij vanmiddag - tijdens de intieme kerkelijke uitvaart- wel duidelijk geworden, dat hij in zijn woelige, soms eenzame dagen op het binnenschip en alleen op het stormachtige water zijn Vader's Zoon aan boord had. Dat is echt mooi...!

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond