maandag 19 december 2011

IM Vaclev Havel

Hoop

 Diep in onszelf dragen wij hoop; 
Als dat niet het geval is, is er geen hoop. 
 Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt af van wat er in de wereld gebeurt. 
 Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
 Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
verankerd voorbij de horizon. 
 Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, 
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 
 Hoop is ergens voor werken 
Omdat het goed is, 
niet omdat het kans van slagen heeft. 
 Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 
Het is de zekerheid dat iets zinvol is 
onafhankelijk van de afloop, 
onafhankelijk van het resultaat 
 Vaclev Havel 

RIP