zondag 18 september 2011

Fries Scheepvaart Museum.

Gisteren even rondgekeken in het verbouwde FSM. Prachtige collectie, super ingericht. Het FSM in Sneek is elke subsidie-euro dubbel en dwars waard. Mede met het oog op de discussie over het Sneker Muurke heb ik mij nog eens goed laten informeren over het doel(en) en de functie(s) van het FSM. Natuurlijk weer de modellen van Frits van Meekren uit Hindeloopen, bijnaam "de Kanne" revisited en bewonderd. Altijd weer een pelgrimstocht. De Kanne staat naast andere Hylpers Ige Blom en Foppe Gerlsma - in de hele collectie van het FSM - mij het dichtste bij. Hij was in Hylpen, gedurende mijn jeugd onze buurman. Hij sneed eens gedurende mijn vrije woensdag-middag uit een stuk amorfe grenen kozijnehout voor mij een buitengewoon mooi sloepje. Ik heb daar jarenlang langs de IJsselmeerkust, in de Zijlroede en de Houws mee gespeeld. In mijn fantasieën heb ik met dit sloepje de mooiste en ruigste kusten van alle wereldzeeën bevaren. In mijn ogen is de Kanne de Wolfgang Amadeus Mozart van de scheepsmodellen-bouwers uit het begin van de vorige eeuw.
Dit model van een beurtschip Koudum-Sneek is vervaardigd door Frits van Meekeren uit Hindeloopen.
Gistermorgen hoorde ik in het FSM het volgende citaat van wijlen Frederik Robijns uit Workum
over het werk van de Kanne. (deze F.R had de Hylper Toal als kind geleerd van mijn vader zaliger Pieter Kool Smit)
"De boatjes fan de Kanne wieden so knap mekke, dost jerre skiedinis der ek al fan oaleaze koast"