dinsdag 13 september 2011

Mijn Taal

Niet in mijn dorpen en mijn elf steden
niet in mijn meren en mijn heerlijkheden
ben ik het meest mijzelf
maar in mijn taal:
het instrument waardoor ik ademhaal
Gedicht van Ed. Hoornik