donderdag 28 juli 2011

Visie


Na mijn vakantie lees ik bij thuiskomst altijd alle kranten nog even door. In de LC van donderdag 21 juli lees ik op de voorpagina, dat Bolsward en Stavoren mee willen doen in een modern economisch netwerk, een nieuw Hanzestedenverbond. Tijdens het proces van de gemeentelijke herindeling SWF schreef ik al het volgende:
VAN SNEEKERMEER TOT IJSSELMEER
Ik zei het al eerder. Soms kan het verleden een brug zijn naar die toekomst. Het positieve verleden van een gebied of een deel daarvan kun je ook in de naam van de Gemeente verwerken en laten doorklinken.
De steden Stavoren, Hindeloopen, Bolsward binnen de grenzen van de gemeente maakten in de middeleeuwen deel uit van De Hanze.
Deze Hanze is o.a. één van de vijftig thema's van de Canon van de Geschiedenis van Nederland.
Hanze betekent groep, schare of gevolg, die vroeger vanwege de handel en de vooruitgang kontakt en samenwerking zocht met kleinere dorpen en steden.
Kortom een soort steden en dorpen verbond.
Klein begonnen en groot gegroeid!
Een prachtige metafoor!
Deze filosofie wil ik ook laten doorklinken in het mission-statement en de naamgeving van de nieuwe Gemeente.
Van geen enkele locale (kandidaat)  politicus in SWF heb ik hierover ooit een reactie ontvangen.
Dat dit soort ideeën bij burgers (bloggers, snitteraars) leven interesseert ze eigenlijk geen mallemoer. Die eigenwijze snoeshanen! Van die pannekoeken kan ik moedeloos geraken, maar dat doe ik niet......Ik blijf gewoon altijd voorop lopen! Nou su!