zondag 19 juni 2011

Familytree

foto Marijke Amsterdam.
Zaterdag besprak blogmaat Henk van der Veer een boekje met de titel Pittoreske reis door Friesland, een van de Zeven Verenigde Provincies. Het is geschreven door P.J. Gauthier-Stirum. Hij trok als ambtenaar in de Franse tijd veelvuldig de provincie in. In dit boekje staat o.a. een prent afgebeeld van een vrouw en een meisje uit Hindeloopen. Ze zijn zoals gebruikelijk in die tijd, gehuld in klederdracht. De een zittend op een prikslee. De ander staand met de schaatsen in de hand. Ook het aansteken van de kachel in begin november als typisch Hylper gebruik herinner ik me nog vaag als actie van mijn moeder IJmkje Smit van der Kooij (1910-2000). Henk van der Veer vraagt zich af of deze dames in klederdracht misschien familie van mij zijn. Zou best eens kunnen, Henk! Op 26 december 1752 trouwt Yke Dirks uit Sneek (!) met Anske Symens uit Workum. Uit dit huwelijk van een Workumer en een Sneker wordt Dirk Anske Smid geboren.
Hij woonde later in Hindeloopen en was Meestersmid en Koopman van professie. Hij trouwde met Heije Jans. In de tijd, dat Gauthier Hindeloopen (Hylpen) bezocht of zijn manuscript schreef zou hij best wel eens Pieter Kool Smit tegen het lijf hebben kunnen lopen. Hij was namelijk van beroep Strandmeester. Hij overleed op 5 maart 1915. Hij werd 96 jaar en 173 dagen oud. Uiteindelijk zijn mijn vader en mijn zoon naar deze Peter Kool Smit vernoemd.
Wij zijn nu terug in Sneek na twee-en-een-halve-eeuw familiegeschiedenis, die begon in 1752 met Yke Dirks,  en in blijde verwachting van een nieuwe tak aan onze familieboom.