vrijdag 20 mei 2011

Scharrelkinderen from the Heartland

In de bio op twitter-account interalphanske noem ik mijzelf een scharrelkind. Wat betekent nu precies het begrip scharrelkind, vragen sommigen mij wel eens.
Ik doe een poging tot aanscherping van het begrip scharrelkind mede, omdat ik bij toeval deze foto van een paar van mijn lagere school vrienden in handen kreeg. Deze scharrelkinderen zijn net als ik, geboren en getogen in het voormalige Zuiderzeestadje Hindeloopen. Daar lezen en schrijven geleerd op de Openbare Lagere School bij meester Heida. Uitvalsbasis met als enige doel om te spelen is dus Hylpen. Op de vrije woensdagmiddag een volledig vrij ter beschikking staand deel van de IJsselmeerkust. Als belangrijkste speel- en verblijfplaatsen de noordelijk gelegen natuurgebieden de Stoenckherne en het zuidelijk gelegen 't Haichsaand. En niet te vergeten een paar kilometer van teen tot glooiing, spannend stuk groene IJsselmeerdijk. Het oostelijk gelegen agrarische achterland van Hylpen met de spoorlijn, onverharde kavelpaden, boederijen, schuren  en overhoeken boereland vergeten we nu voor het gemak maar even, maar zijn zeker in dit verband niet te verwaarlozen elementen. De Heartland is de IJsselmeerkust, met Hylpen als kosmischcentrum. No doubt about that!
Onderstaand een foto van andere Hylper scharrelkinderen uit de sixties. Het bijbehorende gevoel van de begrips-definitie scharrelkinderen valt duidelijk af te lezen van deze  foto! We schrijven omstreeks 1961. Locatie: op de Kattebregge yn Hylpen.

vlnr de scharrelkinderen Roelof Valk, Jan Karstens en Wiggert  (Fzn) Amsterdam.
OLS Hylpen maten!