zondag 13 maart 2011

It Teihok

Zoals via een tweet gisteravond beloofd aan Wietske en Ibo, vandaag hierbij enige reacties over mijn raden maar...blogje "It Teihok"   52.94293, 5.4061
Wopke van Solkema dacht, dat het gebouwtje te maken had met iets van roeien. Nou kun je Wopke niet euvel duiden. Hij is de laatste tijd wel vaker een beetje in de war!:)
Ibo Jan dacht natuurlijk meteen aan dat beruchte Voetbalhokje in Hylpen waar hij waarschijnlijk in de derde helft heel wat biertjes heeft doen kantelen. Het is wijd en zijd bekend, dat in dat kleine zwarte hokje bij dat bruggetje het kantel-tempo bijzonder hoog ligt!
Gerke dacht aan Watersport. Alhoewel, dat zo gek nog niets is! Maar de winnaars (ex aequo) zijn Wietske Krist (Wiets_k) uit Sneek en uit Amsterdam Jan Hibma, alias Hibmeister.
Beiden hadden het antwoord goed. Zij schreven mij  hun antwoord in hun memmetaal. Sjapo!
Wietske twitterde als uitslag: Skaatsen en Hibmeister melde mij via Facebook: Reedriden.
Helemaal goed mensen. Proficiat.....Eeuwige Roem is uw deel.
Misschien ten overvloede, maar zowel in het Hylpers als in het Fries betekent teije, dooien
It Teihok is het materiaal-en opslaghok van de IJsclub Hylpen aan de Mekujes te Hylpen.
Deze actieve club waar elke Hylper zowat vrijwilliger bij is, staat onder bezielende leiding van BH-er, mede Arriva-forens naar 058 en Rayonhoofd Elfstedentocht, de heer Wilt Kelderhuis.