Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit februari 12, 2011 weergeven

Sneon en Snein, een terugblik 10 februari 1990

Langer dan twintig jaar gelden was ik aangesteld onder de zon bij het Ministerie van Landbouw en Visserij, als secretaris van de Friese Wildschadecommissie. Pracht baan! Maar ook hier geeft Prediker richting "Alles heeft zijn Tijd". Samen met deze commissie adviseerde ik het Jachtfonds over landbouwschade aangericht door wilde ganzen. Ik werkte toen nauw samen met oa. Rykele en Roel de twee taxateurs in het Sneon&Snein artikel
Aan het Jaarverslag van mijn hand in opdracht van de Wilschadecommissie Friesland wijdde de Leeuwarder Courant  op 10 februari 1990 in Sneon&Snein een hele pagina.
Twintig jaar terug was het beheer van wilde ganzen in Friesland betaalbaar, er bestond maatschappelijk draagvlak en alles was overzichtelijk geregeld. Kom daar nu maar eens om. Nu zijn er gedooggebieden voor ganzen  gemaakt, waarin vaak geen ganzen fourageren, praat iedereen mee en de kosten rijsen de pannen uit! Hoe krijg je als beleidsmaker daar nu weer grip op? Gek, dat niemand mi…