vrijdag 28 januari 2011

Het Handje van Mevrouw de G.

Hylpen, Vrouwe Justitia.
Vandaag de hele dag op de Rechtbank in Leeuwarden doorgebracht. Vanaf 9:30 uur zitting van de Meervoudige Kamer. Er stonden vandaag zeven zaken op de rol. Veelal over droogteschade door de verbetering van de waterbeheersing in het kader Landinrichting. Kaartbeelden van de pro's en de contra's van nat- en droogteschades, drooglegging, maaiveld en nog veel meer, vlogen mij de gehele dag om de oren.
Professioneel visueel inzichtelijk gemaakt door de Landinrichtingscommissie in samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster.
Veelal digitaal op de laptop en de beamer aangewezen met "het het handje van mevrouw de Groot". Aan het einde van een lange dag - daar aan het Zaailand in Leeuwarden -werd het plotseling nog even spannend voor de laatste reclamant van de zitting - afkomstig uit T.
Tijdens het begin van de behandeling van zijn zaak keek de Rechter een beetje bedenkelijk en met gefronste wenkbrauwen over het montuur van zijn Hema leesbrilletje. Hij sprak tot reclamant: "Ik begin met een mededeling van formele aard."
"Ik hoor net van de Griffier, dat uw vereiste betaling van het Griffierecht nog niet binnen binnen is", aldus de Magistraat. De reclamant, die van te voren al had aangegeven in grote mate slecht horend te zijn, reageerde echter onbewogen, adequaat en onverwijld op deze opmerking van achter de groene tafel.
"Ik hef it jild sakrekt kontant betelle oan dot famke achter de toanbank hjir yn de Hal" 
De aanwezigen in de Rechtbank voor en achter de tafel onderkenden het kennelijk hilarische karakter van de opmerking van reclamant en lagen allemaal in een deuk.
Eind goed al goed voor reclamant?......Wie weet? Uitspraak volgt op 16 februari aanstaande, zoals alle vorige zes zaken van vandaag!