zondag 16 januari 2011

De Laatste beelden van Kruiend IJs op vml Zuiderzee

Mastodonten die we niet vergeten

2009 - Jouke Wouda (L) en Michiel Cornelis Bosma (R)
in het atelier van Wouda in Haren gr .
Foto: Aukjen Bosma.
In LC+ Sneon & Snein van 15 januari 2011 staat een artikel over schilder en dichter Bartle Laverman. Bartle (63) neemt binnenkort afscheid als filosofiedocent op Minerva. Hij verlangt weer naar passie in de kunst. Ik beschouw hem een beetje als Sneker. Hij verteld o.a. dat hij in mei dit jaar nog een afscheidsexpositie heeft. De titel is "Oude Helden-Jonge Meesters" Hij heeft daarvoor het werk van een stoet oud-studenten en -docenten verzameld. Hij noemt specifiek de Noordelijke realisten Piet Pijn en Jouke Wouda, die van Minerva een befaamde kunstacademie maakten. En van wie na hun afscheid als docent niets meer vernomen is.
Hij zegt "Minsken dy't der hert en siel yn it wurk lein hawwe" "De mastodonten fegetten" Deze uitspraak onderstreep ik van harte. Mooi, dat Bartle in zijn komende afscheidsexpositie aandacht besteedt aan deze gepassioneerde oud gedienden. Met name ook aan Jouke Wouda (Haren.Gr) .
Jouke Wouda en de vader van R. Michiel Cornels Bosma (Hindeloopen-Hylpen) oud PvdA Wethouder in Nijefurd, zijn beiden afkomstig uit de Friese Sudwesthoeke. Zij onderhielden vanaf hun militaire diensttijd een jarenlange trouwe vriendschap. Michiel overleed in januari 2010.