donderdag 6 januari 2011

Knokke voor Nolly

SNEEK – Nol (Nolly) Gorter is voor veel Snekers een goede bekende. Nol is ziek, erg ziek. Hij heeft Non Hodgkin B Lymphoom en chemo resistent. Op 21 oktober kregen Nol en zijn  vrouw Margriet van de internist uit het UMCG in Groningen de mededeling dat er niets meer voor hem gedaan kon worden. Je hoort op dat moment dus die arts jouw doodvonnis uitspreken.

Maar Nol en Margriet zaten niet bij de pakken neer. Zodra de aardbeving van de bovenstaande mededeling terug was tot acceptabele proporties werd er doorgepraat over alternatieve behandelmethoden.  Op persoonlijk initiatief van Nol en Margriet hebben zij een alternatief programma uitgezocht en opgesteld, om middels korte termijn doelstellingen (perspectief) in eerste instantie de kwaliteit van bloed en immuniteit te verhogen.
Dat komt er in lekentaal op neer dat men in een speciale privé-kliniek in Duitsland het lichaam gaat verwarmen, zodat de resistentie voor chemotherapie wordt opgeheven of op zijn minst kleiner wordt, hyperthermie. Zodra de resistentieschotten naar beneden zijn krijgt zijn volledige lichaam een chemotherapiebehandeling, waardoor de tumoren rechtstreeks onder vuur komen te liggen. Het lichaam krijgt tijdens deze behandeling extra zuurstof,mineralen en infuusmateriaal.
Deze therapie bestaat reeds 15 jaar en heeft voor met name voor Non Hodgkin patiënten een goede uitwerking. Nol heeft daartoe zware testen ondergaan en is goed bevonden om deze therapie op 14-01-2011 te ondergaan. Dus perspectief, hoop.
Digitale sponsorloop
Deze therapie kost geld. Een bedrag van € 11.000,00 per keer. Nol moet deze therapie maximaal 3 maal (minimaal 1, maximaal 3) volgen met tussenpozen van 6-8 weken. Hiervoor willen zijn vrienden, en wij werken daar van harte aan mee door middel van een stukje publiciteit, op korte termijn een digitale sponsorloop doen en vragen aan iedereen die dit kan opbrengen een donatie. Een sponsor van het eerste uur heeft de volledige kosten van de tweede kuur op zich genomen.
Maar wat is nu een digitale sponsorloop ? Ik heb geen idee, maar een mogelijke invulling zou de volgende kunnnen zijn. Als u het artikel heeft gelezen, stuurt u het door aan zo veel mogelijk bekenden. Onder aan elk artikel staat een symbool 'verstuur per mail' . Dat doet u en u vult in als commentaar: Digitale sponsorloop voor Nol Gorter. En vergeet uiteraard niet om zelf ook even in de buidel te tasten:

ING rekening nummer 677766300
T.n.v. A.M. Regeling-Graafsma

Als u echt niet in staat bent om een gift te doen kunt u hem toch ondersteunen op vrijdag 14-01-2011 door op een positieve manier aan Nol Gorter te denken.