Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit december, 2011 weergeven

Gelokkich Nyjier Allergar

Coffee to Go op de Buren en de Oosterdijk

Hindeloopen - Onlangs kreeg ik deze oude historische foto van Hindelopen. Er staan een aantal huizen/gebouwen op, die jammer genoeg inmiddels zijn gesloopt. Het betreft een herberg (hotel) en een brood en banketbakkerij, links in beeld, aan het einde van de Buren.
Dit deel van het stadje en van mijn straat herinner ik mij vanuit mijn vroege jeugd (1955) nog heel goed. 
In die Herberg woonde toen mijn openbare lagere-school-maat Roelof Valk Jzn (is zijn hele leven al een drummer in diverse bandjes) met zijn ouders. Ik heb Roelof even om een reactie op deze foto gevraagd: "Nu ik er naar kijk leek het hele gebouw vroeger veel groter. Het opschrift op de gevel ben ik jammer genoeg vergeten....Toen  keek ik natuurlijk door de ogen van een vierjarig kind. Dan lijkt de wereld al gauw groter dan hij is. Een tijd om nooit te vergeten! Daar kreeg ik van mijn ouders mijn  eerste blikken trommel met stokken. Onze buurman daar, was wijlen Christ Penning (leadzanger van de Hylper popband The End…

As de Houkesloat befroren leit....

IM Vaclev Havel

Hoop

 Diep in onszelf dragen wij hoop;  Als dat niet het geval is, is er geen hoop.   Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt af van wat er in de wereld gebeurt.   Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.   Het is een gerichtheid van de geest,  een gerichtheid van het hart,  verankerd voorbij de horizon.   Hoop in deze diepe en krachtige betekenis  is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,  of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.   Hoop is ergens voor werken  Omdat het goed is,  niet omdat het kans van slagen heeft.   Hoop is niet hetzelfde als optimisme;  evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.  Het is de zekerheid dat iets zinvol is  onafhankelijk van de afloop,  onafhankelijk van het resultaat   Vaclev Havel 
RIP

Aesterlocht.

't Locht komt op in 't Aesten.
Moarns betied,
op earste Krystdei.
Hylpen ies jitte yn deape rest.
Hy ront liement-allonich,
yn't tister oer de kraikjende wyte snee.
troch de Van Meek'rensteeger.
Kraich omhaich.
Sjoal om, deap feskuule
yn syn gryze duffelse Monket.
Een swat bakkelieten
bakjen mei een
skeerkwast fan Dassehier
en Skeerseepe van
De Vergulde Hand
oender de yrem.
Op wei nei syn aalde moat
Wiebe, die troch die smoarge
Parkinson, syn worksame
fiskershenden naat meer
go broeke ko.
Libbenslange Frientskip ankere
troch it hadde libben op
de Yngelse herringloggers.
Aalde Foppe Amsterdam,
yn de snerpende kelt
fan de Aestewynt,
stol, traich en trouw
nij syn aalde fiskesmoat
Ho so?
Meensken losleete?
Een Sameritoan,
een Yngel togelyk
Beelden, wur'ter sem
naat eens nei toalet.
Een Woender fan 't likje Bon.
yn de Troage
Het iek dy sis!

Een Krystfosk 
Hylper Wodden:Anske Smit

De verbeelding

Huub Mous  "De verbeelding, dat is waar mensen bang voor zijn, die zelf geen verbeelding hebben: de dorknopers, de regelneven, de managers, de mensen die alleen kunnen tellen en plannen. Dié mensen zijn als de dood voor de verbeelding van de kunstenaar".


Wur ies op erde in laand te fynden?

Wur ies op erde in laand te fynden? Zo begint de inleiding van drs.Margarite Smit over haar jeugdherinneringen aan Friesland, met name aan het voormalige zuiderzeestadje Hindeloopen.  Margarite is born and raised in Sneek. Zij studeerde theaterwetenschappen aan de UVA en is woonachtig in Amsterdam. Zij is freelance theatermaker, docent drama/cvk en maatschappijleer aan de Katholieke Scholengemeenschap in Hoofddorp. 
Omdat het over Hylpen gaat en omdat het mijn lieve dochter is, treedt ze vandaag op als gastblogger 

Ik kan niet over Friesland spreken zonder dat het over mezelf gaat. 31 jaar geleden ben ik geboren in Sneek. Mijn ouders komen allebei uit Hindeloopen. Toen zij met elkaar trouwden wilden ze daar graag weg, het werd misschien toch te klein. Maar de banden met Hindeloopen waren niet door te snijden. In mijn herinnering reden we iedere zondag naar Hindeloopen om familie te bezoeken. Als we over de sluis de stad binnenreden dan was het voor mij alsof we een droomwereld binnen r…

Prediker Revisited

Su roan de advent wud ik altyd wat swaar oppe haan....Op een-of-andre-manier fyn ik disse boadskap licht en passend in de snitter-winter-filosofy, ofskoan ik niet su in de heer bin; folgens my draait 't hier om in't leven; miskyn hewwe je der wat an..... of sien je 't anders. Kortom die biebel is ok su gek noch niet....Hier komt ie: "Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg."

058 Occupy

Bedankt Sinterklaas de Lootsjetrekker

Les Choristes Caresse

Sinterklaas@TheInnerWay2011

Sint en Piet brachten vandaag een bijzonder werkbezoek aan de jeugdige ueber-karateka's van sportschool FenF Sneek. Wat zijn dat toch een stel jonge kanjers van de buitencategorie! Ik zeg.....het was in een fantastisch! Bekijk hier de beelden...(mooie dag, lovely day..)

Zwarte Chaos

Voor het inrichten van nieuwe natuurgebieden is vaak veel grondverzet nodig. Ook moet veelal de waterbeheersing worden aangepast. Vogels en planten hebben belang bij hoge waterpeilen. Ik maakte onlangs deze beelden in mijn (werk)gebied nabij het dorp Sint Nicolaas van de Uijlesprong en de Teroelster Zijpen.
Op het eerste gezicht lijkt het een chaos, maar volgende voorjaar wordt de vegetatie weer mooi helder groen. Dan neemt de allesomvattende Natuur het over, gaat zijn eigen weg en kunnen we - van de nu nog onbekende flora en fauna- tot in lengte van dagen genieten. Daar helpt geen HBlekerrr aan....