zondag 24 april 2011

Haha Het Dieven-gilde krijgt mij niet klein....

In de categorie klein leed :"Ha ha (als een boer met kiespijn) het dievengilde krijgt mij niet klein. Ik blijf varen". Tijdelijk vaar ik met een 2 pk 4 takt Honda BB wondermotortje achter mien Veranosloepke. Vlug verder sneupe op Marktplaats voor een ander raspaardje. 
Het wordt waarschijnlijk een Mariner/Mercury. Ik ben per slot van rekening ook een kleine ster :-)

Viertakt Honda Wondertje, even nakijken....

[...] sproeier verstopt, doorprikken met een speld en nablazen met compressor.

Loopt als een singer naaimachine-tje in het thuislab.

Brandstofkraan wel open.....

vrijdag 22 april 2011

Ik zal een fiets voor je meebrengen

Een gedicht voor de Stille Week.....

Mannen van Kongo
Muzikanten tot Bloedens
uit Kinsjasa.
Bijzaak Polio
Parijs wacht!
Een soort Hemel daar.
Afrikaanse mannen
in rolstoelen.
Het Licht
Dan denk je,
er komt een
onderdanig gezelschap,
dat een kijkje neemt
in de Grote Wereld.
Niets van dat al!
Streetwise
Vanaf het begin overtuigd
van hun eigen succes.
Zo hard als een spijker;
Zo zijn ze in Europa gekomen.
Ze drinken
Ze roken
Ze zitten achter de wijven aan
Ze zijn buitengewoon zelfbewust
Ze maken prachtige muziek
Ze hebben het gemaakt. Dat, gun ik
Ze Zo
Van Harte!

Gedicht:Anske Smit
Geïnspireerd door 
de woorden van
Aad van den Heuvel
in DWDD 20-4-11

donderdag 21 april 2011

Hongaarse nachten

Na loodzware Kyokushin Karate EC 2011 partijen komt altijd de ontlading...ook bij deze gepokt en gemazelde stoicijnse Sneker Kyokushin Karateka's. "You Gotta Fight for your Right to Party.."
Entrepreneur Piter Blom was ook aanwezig op de party in dit Hongaarse etablissement in Sgezed. Hij schoot dit plaatje.
vlnr Kyokushin Karateka's de Amerikaans/Hongaarse sensei  Zsolt Barna, de Sneker sensei's Marc Potma en Peter Kool Smit zetten vorige weekend in het Hongaars Sgezed de bloemetjes eens stevig buiten.
Onder het genot van een Cola-Light.
In de Kyokushin wereld is alcohol  - ook na een feestje (sayonaraparty) geen usance.
Het feest is er bij deze mannen zeker niet minder om!

zaterdag 16 april 2011

Botters kijken in Elburg

Botters...Ze laten mij niet meer los! Ik wist, in Elburg kun je, net als in Huizen, je hart ophalen. Kijk maar naar deze diavertoning. Ik heb ook nog een paar beelden gemaakt van de historische kern van Elburg.
Er is daar nog een Sjoel! Bovendien een bijbehorende oudheidkamer over de geschiedenis van het Joodse Leven aldaar. Met uw welnemen, Elburg ....Buitencategorie!
Bijzondere middag!


donderdag 14 april 2011

Wanna read my tweets way back 2009?

Interalphanske Tweet Boek vanaf 2009

woensdag 13 april 2011

Vanavond Dijkshoorn in DWDD. Ook in het Hylpers...

Nico Dijkshoorn, De Maestro zelf.... zonet in DWDD over het gedicht Grafsteen te Blauwhuis:
"56 jaar geleden geschreven en het gaat nog steeds over de soldaat, gisteren gesneuveld in Lybie. Ik lees het nu voor; goed luisteren, het kan uw leven veranderen"
Ik heb Reve's meesterwerk verinnerlijkt in het Hylpers - mijn jongenstaal. Het gedicht roept bij mij ook associaties op met de 40 dagentijd, de vastentijd van nu, een tijd van inkeer en voorbereiding voor Pasen.

Gròfstéén te Blauwhús

Hy dràifde fùt, màr untkòam náát
Wèàd tròffen èn ies stoant, àchttin jyr ááld
’n strytber òpskrift róópt fàn àlles
màr út ’t brún émàijéarde petrèt
socht ‘n bedrùkt èn stòl gesicht
’n bòn jitte. Dei lèave Junge

Jy, doe àst Kóaning bist, dit en dòt èn hèt àl nàet
Jà jà, kòm d’r màrres òm.
Jy wètte wuròm ’t ies, iek náát
Dòt Kóningkryk fàn Jy, wèt Je wòll, wòt dòt jitte hèt?

Hylper Wòdden: Anske Smit
Fry nei: Gerard Reve

maandag 11 april 2011

Poezie op het Water

Zondag in April.
Maagdelijke Brekken.
Een blauw-gladde
motorkruizer
buist zijn witte water
strak voorbij.
Cruise-control,
Italiaanse makelij
dat zie je zo!
Schuimende heckgolf
Van Broeresloot
tot Top-en-Twel.
Echtpaar vlinderachtig
zwevend tegen het
donkerblauwe
decor van het design,
Rijk ogend, vastberaden
van jonge middelbare snit.
Losjes sturend
vanuit de Pols
Een passend marine truitje!
In top een Parelsnoer
Om het af te maken,
doopnaam:“Blue Thunder”
op de voorsteven.
Ik denk aan de
flamboyante Vlaamse
charmezanger:
“Eddie Wally”
Vraag mij niet waarom.

zondag 10 april 2011

QR Code van mijn weblog.

Wie ontcijfert de QR code met zijn mobiele telefoon?? Kijken of het lukt!Let me know....

zaterdag 9 april 2011

Sneeker Marten de Rapper zat tijdens WOII op de Lagere School in Hylpen.

In het Hylper krantje -Nieuws uit Hindeloopen- "Uus Likje Wraald" (Onze Kleine Wereld) van april 2011. 20 e jaargang nr. 8 lees ik een prachtig verhaal van onze stadgenoot Marten de Rapper Het gaat over een deel van zijn lagere school periode tijdens WOII op "De School met den Bijbel" in Hindeloopen(Hylpen). Lees met name ook het slot van zijn artikel...kennelijk van alle tijden, maar al-te-waar, zo vrees ik!
Maarrr..goed nieuws vandaag. Het meisje Sahar (14) mag in Nederland blijven, zij krijgt een verblijfsvergunning.
Sneker Marten de Rapper zat tijdens WO II op school in Hylpen

vrijdag 8 april 2011

HI 22 Op de helling van Douwe Wijbrands in Hylpen.

Van Tine Nieuwland Mulder uit Hylpen kreeg ik vanmorgen nog een mooie foto van de Botter HI 22. Eigendom van haar vader "fear" wijlen Jan Mulder (1901) Het schip ligt hier op de helling van Douwe Wijbrands in Hylpen voor onderhoud.

donderdag 7 april 2011

Hylper Botters, Vissers&Discipelen.

Aan de kade (l) voor de leugenbank liggen de Botters van Jan & Wiebe Mulder

Wiebe Mulder kijk naar zijn Botter.
Als nazaat van een familie, die sinds eind achttiende eeuw vanuit Sneek - via Workum - in Hylpen terecht kwam, heb ik natuurlijk iets met schepen. In het bijzonder vissersschepen. Een van mijn favoriete vissersvaartuigen is de karakteristieke Botter. Zo'n houten schip doet mij weer terug denken aan mijn bijzonder gelukkige jeugd als Scharrelkind in Hylpen. Aan die stoere Zuiderzee-en IJsselmeervissers, die de haven met hun visserschepen domineerden en de leugenbank bevolkten. In mijn onschuldige kinderogen regelrechte discipelen. Dagelijks bezig met de Wonderbare Visvangst onder leiding van Onze Lieve Heer Himself. Geen twijfel mogelijk! In het bijzonder speelden de gebroeders Mulder, Wiebe en Jan een belangrijke rol. Op mijn weblog heb ik op de homepage een prominente plaats ingeruimd voor Wiebe Mulder. Hij staat daar trots kijkend naar zijn Botter, aan de Havenkade te Hylpen. Over hem heb ik eens een briljante annecdotes geschreven. Althans, dat vind ikzelf. De andere broer Jan was later -  na zijn beroep als visserman - een zeer actief bemanningslid van de KN&ZRM reddingboot.(foto onder) De dochter van Jan, Mevrouw Tine Nieuwland Mulder woonachtig in Hylpen vertelde mij onlangs over haar vader Jan, zijn Botters en haar oom Wiebe.
In Hylpen stond het dorp Huizen bekend om zijn Botters.
Ja. Ruim een eeuw geleden bezat Huizen twee botterwerven, de werf 'Gebroeders Schaap' en de werf 'J. Kok & Zn'. Huizen was een bloeiende vissersplaats van waaruit werd gevist op de Zuiderzee op: 'bot, haring en ansjovis'. Na het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 was het moeilijk voor de vissers om nog een bestaan te vinden. In 1924 sloot de scheepswerf 'Gebroeders Schaap' definitief de deuren. De scheepswerf 'J. Kok & Zn.' bleef bestaan tot 1967.
Jouw vader was ook in het bezit van een botter, die in Huizen werd gebouwd.
Inderdaad meerdere zelfs.  Mijn vader was Jan Mulder. In 1901 geboren in Hylpen. Zijn vijf broers waren allen vissers. Mijn vader heeft tot 1954 gevist. Mijn broer Douwe heeft ook nog een tijdje bij mijn vader gevist. Volgens een krabbeltje van wijlen mijn moeder kochten mijn vader en zijn broer Wiebe in 1912 een botter, afkomstig uit Lemmer. Deze botter stond bekend als  HI 22.
Een daarna..?
In 1916 werd er een Botter bijgekocht afkomstig van Harderwijk. De HK 101. De gebroeders Mulder voeren ermee als de HI 48. In 1937 werd  in Makkum een botter gekocht, vermoedelijk ter vervanging van de HI 22, want met die Botter werd onder hetzelfde nummer HI 22 gevist. Deze botter was gebouwd door de Firma J. Kok &Zoon uit Huizen. Het was voorheen een z.g. "koopschuit".
Waarop en hoe werd daarmee gevist?
Er werd met deze Botter o.a.op Snoekbaars en op Botten gevist.
Een verder..?
Ja verder nog met de dwarskuil. Dat is een kuilnet waarmee dwars vooruit drijvende, dus zo dat de wind voorlijker dan dwars inkomt, gevist wordt. Het is met lijnen bevestigd aan de voor- en achtersteven van de Botter. Een horizontaal zijwaarts aan de loefzijde buiten boord stekende stok (kuilstok) houdt de voorstevenlijn af en zo het net open.
Gedurende welke periode..?
Mijn vader en zijn oudste broer Wiebe hebben er tot 1954 mee gevist. Ik herinner mij, dat in 1947/48 is er nog een grote Boines motor in geplaatst.
Wat gebeurde er in die periode daarna?
De Botter werd verkocht. Het vaartuig heeft een tijdlang in de haven van Hindeloopen gelegen Het verkeerde later in slechte staat van onderhoud. Uiteindelijk is deze Botter uit mijn gezichtsveld verdwenen. Ik weet niet waar dat schip uiteindelijk is gebleven. We hebben deze vraag ook voorgelegd aan de redactie van "De Tagrijn". Jammer, dat we hiervan taal noch teken hebben gehoord.
Tine vertelde mij gepassioneerd het relaas over de Botters van haar familie, waarmee ik als Hylper - natuurlijk in grote lijnen wel mee op de hoogte ben, maar waarvan de details altijd weer fascinerend zin.

Botter-eigenaar en vml Zuiderzee-en IJsselmeervisser Jan Mulder (R)
en Jacob Valk  a/b van de KNZHRM reddingboot uit Hindeloopen. 

woensdag 6 april 2011

zaterdag 2 april 2011

Een Kampinsky Insectenhotel op DES

De biodiversiteit is in gevaar. Althans dat hoor en lees ik vaak. Biodiversiteit betekent de variatie aan verschillende soorten planten, insecten en dieren in een bepaald gebied. Hoe groter de variatie des te beter het is.Solitair levende bijen en wespen vinden moeilijk een onderkomen om hun eitjes af te zetten en dus is het moeilijk voor ze om hun jongen groot te brengen. Net zoals we onze stadseenden helpen met het plaatsen van een eendenkorf, kunnen we deze insecten een handje helpen. We maken daarom nestgelegenheid voor ze. Dat wordt dan een insectenhotel genoemd. Met een insectenhotel lok je insecten die nuttig kunnen zijn voor de bestuiving van bloemen. Ook eten ze bladluizen op. Een insectenhotel in de tuin is echt gouden. Ik zag al eerder voorbeelden in Waren (Mecklenburg Vorpommern) Insecten zijn onze natuurlijke ongediertebestrijders. 
Dit kleinood kun je bestellen bij Wehkamp. Doen en ophangen in je tuin of op je balkon.

vrijdag 1 april 2011

Willem Tjebbe Oostenbrink dicht in het Westerkwartiers

DLG Collega Willem Tjebbe Oostenbrink maakt gedichten in zijn jongenstaal "het Westerkwartiers"
Hij treedt a.s. zondag op in Boerum. Lees de poster....
It Literer Sirkwy strijkt neer in Boerum