Doorgaan naar hoofdcontent

It PvdA-kampanjeteam ferjit Hylpen net. Sjoch mar!

Als er ergens veel vrijwilligers aan het werk zijn, dan is het wel in Fryslân. Gedeputeerde Jannewietske de Vries komt ze dagelijks tegen en elke keer is ze weer onder de indruk van de bergen werk die deze mensen, vaak stil en ongemerkt, verzetten. Dat bracht haar ook op het idee om een warme rode dekenactie te starten. Zodat er zo nu en dan aan zo’n stille harde werker als blijk van waardering een warme rode deken uitgereikt wordt. De ‘lapjes’ voor de warme rode deken werden de afgelopen weken door tientallen andere vrijwilligers uit heel Fryslân gemaakt.
Op vrijdagmiddag 18 februari wordt in het Gemeenschapscentrum De Foeke om 15.30 uur de eerste PvdA warme rode deken door Jannewietske de Vries uitgereikt aan mevrouw Ineke Mulder-Grasman. Zij behoort, samen met haar man Arjen, tot die categorie mensen die altijd voor de gemeenschap klaar staan, waar geen nee voor te koop is en waar je nooit vergeefs een beroep op doet. Zo was Ineke Mulder jarenlang het gezicht van de Ontspanningvereniging Om ‘e Toer, en toen die ophield van bestaan werkte ze vrolijk door voor de Playback Show. Ze organiseert de jaarlijkse stratenloop, is penningmeester van de voetbalclub, was ze actief in de Sinterklaascommissie en bij de touwtrekwedstrijden. Ze hield ook nog tijd over om de historie van de Reddingsmaatschappij op papier te zetten, het verkeer te regelen bij de Elfstedentocht of Skûtsjesilen en zich in te zetten voor de Zonnebloem. De Vogelwacht en de IJsclub kunnen op haar rekenen en ze helpt in het verpleeghuis Bloemkamp. Regelmatig verschijnen er van haar teksten in de Friso, de Balkster en in Uus Likje Wraald, het stadsblad van Hindelopen. Met zo’n staat van dienst komt Ineke Mulder met gemak in aanmerking om een warme rode deken in ontvangst te nemen.

Bron: Persbericht

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond