Doorgaan naar hoofdcontent

Sneon en Snein, een terugblik 10 februari 1990

Langer dan twintig jaar gelden was ik aangesteld onder de zon bij het Ministerie van Landbouw en Visserij, als secretaris van de Friese Wildschadecommissie. Pracht baan! Maar ook hier geeft Prediker richting "Alles heeft zijn Tijd". Samen met deze commissie adviseerde ik het Jachtfonds over landbouwschade aangericht door wilde ganzen. Ik werkte toen nauw samen met oa. Rykele en Roel de twee taxateurs in het Sneon&Snein artikel
Aan het Jaarverslag van mijn hand in opdracht van de Wilschadecommissie Friesland wijdde de Leeuwarder Courant  op 10 februari 1990 in Sneon&Snein een hele pagina.
Twintig jaar terug was het beheer van wilde ganzen in Friesland betaalbaar, er bestond maatschappelijk draagvlak en alles was overzichtelijk geregeld. Kom daar nu maar eens om. Nu zijn er gedooggebieden voor ganzen  gemaakt, waarin vaak geen ganzen fourageren, praat iedereen mee en de kosten rijsen de pannen uit! Hoe krijg je als beleidsmaker daar nu weer grip op? Gek, dat niemand mij daar nu eens een vraag over stelt? Natuurlijk kun je niet zeilen op de wind van gisteren, maar toch....
Ganzenschade Sneon en Snein 1990

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel