zaterdag 11 december 2010

Discussie in op de website de Boerderij


Omdat ik zo-nu-en-dan denk, dat ik (haast) overal verstand van heb :-) deed ik mee aan een discussie in het blad de Boerderij over het beheer van wilde ganzen in Nederland
11 dec 2010 14:18
Alles aanhorende en lezende, beste mensen, is voor mij het aller belangrijkste uitgangspunt, dat de wilde ganzen in Nederland gemakkelijk kunnen worden opgevangen op de landbouwgronden. Plaats genoeg. Als de grasgroei weer op gang komt zijn de meeste ganzen alweer op trek. Op het snijvlak van die periode ontstaat er vaak nog flink wat schade o.a. aan de grasmat (groeiachterstand) (Friesland o.a. rotganzen Terschelling) De grondgebruikers dienen een faire schadevergoeding te krijgen op basis van heldere parameters. Dat is redelijk en billijk. Voor het ganzen inconveniënt in de winterperiode zou je misschien nog iets extra's kunnen doen. 
Voor de grondgebruikers mag je daarentegen verwachten, dat zij dit ganzengedogen beschouwen als een vorm van maatschappelijk ondernemen. Voor de vaststelling van een basis voor schadevergoedings normen ligt tonnen aan ganzen onderzoeksgegevens op de plank. Deze gegevens kun je direct benutten. Een dergelijke aanpak is een buitengewoon effectieve methode, die ook nog eenvoudig en zonder de nodige rompslomp te organiseren is. Jagers leveren hoe-dan-ook geen effectieve bijdrage aan schade bestrijding voor de Landbouw. Als je alles tot de laatste naad wilt dichtspijkeren, dan zal de bureaucratie ongehoord hard terug slaan, dat verzeker ik je. Uitgangspunt is dus ook in dit geval Less is More en Keep it Simple. Nou su. Dit is mijn laatste bijdrage aan de discussie. Ik ben gelukkig geen belanghebbende maar ik deed het graag :-)