woensdag 3 november 2010

Mooi van binnen, lelijk van buiten


Vandaag officieus de laatste dag gewerkt in het Landbouwcentrum aan de Tesselschadestraat nr 7 te Leeuwarden. Een in 1972 onder architectuur gereedgekomen rijkskantoor met een chique statige uitstraling. Organisaties die toen een bijdrage aan de landbouw leverden kwamen onder een dak. Ik begon na vier jaar werkzaam te zijn geweest in Sneek op 1 april 1973 in Leeuwarden bij de toenmalige Cultuurtechnische Dienst. Daarna volgenden aanstellingen bij het Staatsbosbeheer, de Directie Faunabeheer, de Wildschadecommissie, het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabehheer, (NMF) het Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) het Buro Beheer Landbouwgronden en tot nu de Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Op maandag 8 november a.s. begin ik samen met mijn collega's op onze nieuwe locatie in een van-top-tot-teen gestripte, opnieuw ingerichte 7e verdieping van het Middelzeehuis. Bij de inrichting is veel bamboe verwerkt. Het ziet er allemaal prachtig uit. Sjapo voor de architect. Het idee van zijn vormgeving en ontwerp is, dat je de nieuwe werkwijze en de actuele missie van de organisatie, op de een of andere manier moet terug vinden in de huisvesting.
Dat zat ook in zijn opdracht!
Er zit echter nog wel asbest in de gevels van het Middelzeehuis, waarin ook Rijkswaterstaat is gevestigd. Het Middelzeehuis - aan de buitenkant - heeft een uitstraling van -nul.
Het is met afstand het allerlelijkste gebouw in onze hoofdstad, maar wel op vijf minuten lopens van het NS station.
De Dienst Landelijk Gebied staat naast deze verhuizing eveneens aan de vooravond van een enorme reorganisatie, die wordt opgelegd door lieden van het Kabinet Bruin 1 op basis van een schimmig regeer-en gedoogaccoord.
Maar dit soort veranderende visies en situaties in de organisatie schept ook weer nieuwe kansen, zo is mijn ervaring. Het levert misschien mooie stof op om over te bloggen. Wacht maar af.....