donderdag 1 juli 2010

Zeeuwse Passie

Na Terschelling vorige week, zijn we met ons sleurhutje op Walcheren. In Serooskerke. Om precies te zijn, staan we op de minicamping bij de boerderij van de familie Abrahmse en Van de Kreeke. Van Cor en zijn dochter Carolien kregen we woensdagavond een mini-excursie op de fiets langs de percelen met de gewassen, die op dit familie-akkerbouw-bedrijf worden geteeld. Het was een interessante en boeiende rondleiding tegen het decor van het kleinschalige landschap in de omgeving van Gapinge en Serooskerke. Cor vertelde gepassioneerd, met vakmansschap en als senior over de historie van hun bedrijf. De gewassen die ze nu telen en de keuzes die ze daarbij maken. De familie heeft een akkerbouwbedrijf van ongeveer 50 ha en een minicamping (25 plaatsen) De huiskavel bedraagt 4 hectaren de rest van de oppervlakte ligt verdeeld over een aantal veldkavels achter de boerderij. De gewassen die hierop worden geteeld zijn Wintertarwe, Aardappels,Capucijners,Cichorei, Bruinebonen, Graszaad en Suikerbieten. In de pas afgesloten ruilverkaveling is het aantal percelen van hun bedrijf van 16 terug gebracht naar 8 percelen. Cor is van mening, dat hij in het ruilproces, qua bewerkbaarheid van de grond een veertje heeft gelaten, maar er staat tegenover, dat de opbrengst in sommige gevallen beter is. Wij hebben als gasten van de minicamping dankbaar gebruik gemaakt van de uitnodiging van Cor en Carolien en hebben een interssante en mooie avond in het Zeeuwse Landschap beleefd