zaterdag 5 juni 2010

Een nieuwe naam voor Suf Sùdwest Frysân

Via Twitter lees ik, dat stadgenoot Jan Bargboer de trekker wordt van het CDA in de nieuwe Gemeente Sùdwest Fryslân. Toen dacht ik, die jonge dynamische en ambitieuze CDA politicus/trekker kun je toch niet los laten in een nieuwe Gemeente met zo'n gigantische suffe naam?
Dat geldt natuurlijk eveneens voor de Sneker PvdA coryfee Andries Eckhart
Een teer punt, die naam voor die nieuwe gemeente. Er spelen momenteel in het gebied nog allerlei kleine en grote gevoeligheden. De mens hier-en-daar op zijn smalst. De nieuwe Raad moet na de verkiezingen in november een nieuwe naam kiezen. Ik verwacht, en ga daar ook vanuit, dat de Raad bereid en instaat is op dit punt over zijn eigen schaduw heen te stappen. Dat geldt voor de Hemelumer Oldefurdse Koudummers, maar ook voor de merkgerichte ondernemers uit Sneek. Oude en gebaande paden los te laten en met nieuw elan kijken naar de toekomst.
Soms kan het verleden een brug zijn naar die toekomst. Het positieve verleden van een gebied of een deel daarvan kun je ook in de naam van de Gemeente verwerken en laten doorklinken.
De steden Stavoren, Hindeloopen, Bolsward binnen de grenzen van de gemeente maakten in de middeleeuwen deel uit van De Hanze. Deze Hanze is o.a. één van de vijftig thema's van de Canon van de Geschiedenis van Nederland. Hanze betekent groep, schare of gevolg, die vroeger vanwege de handel en de vooruitgang kontakt en samenwerking zocht met kleinere dorpen en steden. Kortom een soort steden en dorpen verbond. Klein begonnen en groot gegroeid!  Deze filosofie wil ik ook laten doorklinken in het mission-statement en de naamgeving van de nieuwe Gemeente. Dat brengt me tot een voorstel aan de Raad om de Gemeente per 1 december 2010 als volgt te noemen:
N I J   H A N Z A. 
Een mooie korte, vlotte, regionale, nationale, internationale en goedbekkende naam, waarin de visionaire gedachte van het vroegere Hanzeverbond een weg wijst, een leidraad vormt naar het beslechten van de tegenstellingen, het samenwerken van dorpen en steden bevordert, op weg naar naar welvaart, vrede en geluk. Kortom een naam die WEB 2.0 proof is en hopelijk kan rekenen op een breed draagvlak in de Streek.