Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit april 7, 2010 weergeven

De Hand van....

Huisvesting voor onze inheemse fauna is een belangrijk onderdeel in veel van onze projecten. De medewerkers van de  Dienst Landelijk Gebied ( DLG) ontwerpen en adviseren over de aanleg van Dassentunnels, Vogelkijkhutten en Faunapassages, Maar ook Insectenhotels, Mussenhotels, Vleermuiskasten en Hommelkasten hebben onze aandacht. Stuk-voor-stuk bedachte maatregelen om de gevolgen van versnippering in ons landschap voor kwetsbare diersoorten te verzachten.
Volgens mij was Noach de eerste mens op aarde, die zich actief bemoeide met soortenbescherming. Een soort DLG-er avant la lettre dus, die Noach! Hij wilde zo veel mogelijk diersoorten veiligstellen. Misschien was die grote vloedgolf wel het allereerste teken van versnippering op onze planeet, tenminste als je het scheppingsverhaal wil gelevoven. Met zijn beroemde en spectaculaire Ark zette hij de eerste schreden op het gebied van het faunabeheer. Een soort asielbeleid voor dieren of de eerste Partij voor de Dieren. Ik vraag me verder …