zaterdag 27 maart 2010

Droomstart Van Oen deren

Uit doorgaans wel ingelichte bronnen (sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, maar ook uit eigen mondelinge contacten in de streek) wordt nogmaals bevestigd, dat de Koudumer aktiegroep Van Oen deren versterkt met enkele eigenzinnige FNP adepten tegen de herindeling van de nieuwe gemeente Zuidwest Friesland,  zich beraadt op nieuwe stappen.
Het gonst van de geruchten. In het diepste geheim treffen ze voorbereidingen om een nieuwe gemeentelijke politieke partij op te richten.
Hun voornaamste doel is om de herindeling opnieuw weer controversieel verklaard te krijgen. Vervolgens wil men dan meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Voorlopig eerst als one-issue-partij. In een later stadium wil men de partij van onderop verder uitbouwen. Lobbyisten worden ingehuurd om premier Balkenende op dit punt te bewerken. Kennelijk worden kosten nog moeite gespaard! Hij liet inmiddels via zijn woordvoerder weten: "Ik buig niet naar links en ik buig niet naar rechts"
Intussen wordt er dit weekend in het diepste geheim verder onderhandeld over het lijsttrekkerschap en de naam van de Nieuwe Partij. Het schijnt, dat vertegenwoordigers uit Hylpen behoorlijk dwars liggen en met een scheiding dreigen. Zij willen hun eigen cultuurhistorie keihard binnen het nieuwe verkiezingsprogramma gewaarborgd zien!
Maar voorlopig zit men nog met elkaar aan tafel. Er is naar buiten toe nog geen vuiltje aan de lucht.
Zegslieden en sympathisanten afkomstig uit de democratische haarvaten van de dorpen Koudum en Tjerkwerd, maar ook anderen en betrokken jongeren uit kringen van diverse door de overheid gedoogde zuipketen op het groene platteland van Nijefurd en Wymbritseradiel staan achter het idee van een nieuwe gemeente partij. Zij zijn benieuwd naar de wijze waarop de nieuwe Partij zich aanstaande donderdag in Sneek zal presenteren en wie de lijsttrekker wordt. "Als het allemaal lukt, dan stemmen we er natuurlijk op! zo liet één van de oudere bezoekers van de leugenbank op haven in Workum desgevraagd enthousiast weten.
De presentatie van de Nieuwe Gemeentelijke Partij op locatie in het Hotel Van der Valk wordt door de meesten gekwalificeerd als een Primeur en een buitengewoon briljant idee.
"Het is in ieder geval een droomstart, zo'n kick-off in het hol-van-de leeuw: de gedoodverfde hoofdplaats Sneek" aldus een tweede woning bezitter uit Gaastmeeer.
We zullen het zien en meemaken aanstaande donderdag om 10:00 uur bij Hotel Van der Valk in Sneek.