donderdag 28 januari 2010

IM

Eergisteren ging hij op reis. MCB, de vader van R. overleed op zijn één-en-tachtigste in zijn woonplaats Hylpen. (Hindeloopen) Hij werd op één van de boerderijen aan de Ivige Leane in Scharnegoutum geboren. Hij begon in zijn jeugd als veertienjarige bij de  boer als jongfeint te werken. Daarna bakkersknecht, ober, stratenmaker, redacteur van het blad van zijn vader "De Friese Veefokker", ziekenfondsman, zeeman-veeverzorger, handelsvertegenwoordiger, verkoopleider, leidinggevende, raadslid, wethouder, overtuigd sociaal democraat, voorganger, vrijmetselaar, een man van het grote gebaar, liefhebber van techniek en alles wat rijdt, iemand-die-voorop-liep en vol zat met tonnen aan verhalen en anekdotes Hij besloot zijn maatschappelijke carrière als Directeur van het Bejaardenhuis Nij Dekema State te Weidum. Zestien keer in zijn leven verhuisd! Hij heeft o.a met zijn ouders voor de WO II in Sneek gewoond. Op één van de dertien OBW (Oud Burger Weeshuis) boerderijen, thans bekend als de voormalige jeugdherberg de Wigledam. model boerderij in Sneek.
Sinds 1948 overtuigd en gepassioneerde Hylper, met veel maatschappelijk vrijwilligerswerk achter zijn naam.! Hij wilde voor al die onbezoldigde inspanningen onder de zon nooit een onderscheiding. Gelet op zijn betrokkenheid, zijn staat van dienst en in vergelijkbare gevallen, had  H.M. de Koningin hem op zijn minst wel drie lintjes moeten geven, maar dit terzijde!!
Maar,...bovenal natuurlijk een vader voor zijn kinderen en een Aete voor zijn kleinkinderen, een Oeraete voor zijn achterkleinkind.
Voor mijn betekent zijn Einde ook, een einde van een tijdperk. Nu heb ik geen huisje-van-kom-aan meer in de Stad van mijn Vader.
Ik zal het voortaan moeten doen met de Leugenbank of de Blaauwe Loads en misschien een kopje koffie in of op het terras van de Hinde of de Brabander. 
Momenteel zijn we als naaste familie druk in de weer met de voorbereiding van zijn begrafenis. Reken maar, dat we daar met zijn allen iets moois van maken! Op zaterdagmorgen dragen we hem onder het overweldigende geluid van de torenklokken van dy Aalde Skeve Gryze van de Grote Kerk, lopend in een lange stoet, naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Hylpen. We begraven we hem op een heel mooi plekje, naast zijn vrouw Grietje Trijntje Stallmann! [...]Mooi!

Michiel C. Bosma Hindeloopen 1928- 2010

Relevante links met betrekking tot het overlijden op 26 januar 2010 van Michiel C. Bosma, voormalig PvdAWethouder in de Gemeente Nijefurd.

Regio NweZ

Leeuwarder Couant

Groot Sneek (Wim Walda)

Snekerinternetkrant (Henk Doevendans)