maandag 25 januari 2010

Natura 2000


Omdat het onderwerp Natura 2000 mij als gebiedsmedewerker na aan het hart ligt zal dit in de toekomst op mijn blog een prominenetere plaats innemen. Daarom komt dit ANP persbericht mij vandaag perfect "in de kaart". Op deze manier neem ik mijn geïnteresseerde lezer(s) mee in de wondere wereld van Natura 2000.  Ik verwacht, dat de uitwerking nog wel eens stof doet opwaaien tussen boeren en natuurbeschermers. Om een beeld te vormen waar het om gaat hem om gaat blijven we heel dicht bij huis. Het Sneekermeergebied maakt deel uit van Natura 2000. Een belangrijk onderwerp dus....
De Tweede Kamer praat dinsdagavond met premier Jan Peter Balkenende en de ministers Gerda Verburg (LNV) en Jacqueline Cramer (Milieu) over Natura 2000.
- Wat is Natura 2000 eigenlijk?
Natura 2000 wordt een Europees netwerk van natuurgebieden dat ervoor moet zorgen dat het aantal planten- en diersoorten niet afneemt en mogelijk nog toeneemt. In Nederland worden het 162 gebieden op land en de grote wateren. In totaal gaat het om ongeveer een miljoen hectare, waarvan twee derde deel water.
- Wat zijn bekende Natura 2000-gebieden?
De Veluwe, de Loonse en Drunense Duinen, het Naardermeer, de Meinweg en de Sint Jansberg zijn al bekende natuurgebieden. Voor het einde van 2010 moeten alle gebieden zijn aangewezen zodat duidelijk is welke natuurwaarden op welke manier in stand moeten worden gehouden. Al aangewezen als Natura2000-gebied zijn onder meer: IJsselmeer, Oosterschelde, Westerschelde en Saeftinghe, de duinen van Schoorl en de Oostvaardersplassen.
- Waarom ontstaat er discussie over de plannen?
Omwonenden, natuurbeheerders en bedrijven (boeren, burgers en buitenlui) moeten het eens worden over het beheersplan waarin wordt vastgelegd wat er wel en niet mag in een gebied en hoe de natuurdoelen worden bereikt. Daarbij staat vast dat de aanwezige natuur er door de plannenmakerij niet op achteruit mag gaan. (Agrarische) bedrijven met grond aan de rand van een natuurgebied vrezen dat zij 'op slot' gaan omdat de natuur voorrang krijgt. Organisaties als VNO-NCW en LTO beklaagden zich meer dan eens over de ingewikkelde procedures en vinden dat ondernemers nu bijna ,,onmogelijk onderzoek'' moeten doen naar de effecten van hun activiteiten op de natuur.
- Was er al eerder reuring over Natura 2000?
In 2007 bestond de vrees dat door strikte natuurbeschermingsregels evenementen als de Elfstedentocht, de Nijmeegse Vierdaagse of de sloepenrace naar van Harlingen naar Terschelling zouden verdwijnen. Minister Verburg stelde dat dit soort evenementen gewoon in het beheersplan kunnen worden opgenomen, maar dat de sloepenrace natuurlijk niet in het broedseizoen kan plaatsvinden. In de Oostvaardersplassen had bijvoorbeeld het NK marathon op natuurijs plaats. Dus: veel kan, maar niet alles.
- Waarom is dinsdag het debat in de Tweede Kamer?
PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen uitleg over een actie van premier Balkenende die bij de Europese Commissie pleitte voor meer balans tussen economie en ecologie door aanpassing van de regels voor Natura 2000. De PvdA en PvdD noemen dat een onwenselijke actie die de natuurbescherming ondermijnt.. GroenLinks vond dat de premier zich daardoor opstelde als ,,een vooruitgeschoven post voor een conservatieve landbouwlobby van het CDA''.
Deel 2 Nationale Tuinvogeltelling

Gisteren opnieuw meegedaan met de Nationale tuinvogel-telling vanuit de 5e verdieping van een grachtenpand in een Studio waar M. woont in Amsterdam. De toppen van de kale lindebomen, met sneeuw bedekte takken aan de Brouwersgracht leverden slechts een score van twee houtduiven op.
In de gracht bij de woonboten een ploeg van een-stuk-of-veertig hongerige kokmeeuwen. Ik verwerk ze niet in de telling, maar rangschik ze onder de term patat-meeuwen in mijn eigen rooie analoge opschrijfboekje
Het weer werkte zondagmorgen niet echt mee; voor de foto wel!  Het levert een Anton Pieck beeld, met als bonus besneeuwde auto's en woonarken op. In één van de tegenover liggende panden woont zanger/acteur/runner Thomas Acda, maar dat terzijde.