Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit november, 2010 weergeven

Het nieuwe Werken

Vandaag in het Jaarboek BB Binnenlands Bestuur alles over werken bij de overheid. Jong en Ambtenaar 2011. Thema "Het Nieuwe Werken" en ja hoor Twee inwoners van de stad Sneek prominent aan het woord  in het jaarboek BB. Omer Kaya (26): "Jonge ambtenaar van het Jaar", werkzaam bij de Gemeente Leeuwarden en "De Boer Op" met Anske Smit (60) werkzaam bij de Dienst Landelijk Gebied.
Beiden gepassioneerde Snekers. Bewust werkzaam in het openbaar bestuur, politieke geestverwanten en fanatieke twitteraars c.q. bloggers. Ze geven o.a. hun visie over het nieuwe werken en hun ervaringen daarmee. 
Gouden, dat het toeval ons binnen dit Jaarboek heeft samengebracht. Zoiets inspireert enorm!Open publication - Free publishing - More 2011

Pakken Voorraad

Door Margarite
Gisteravond. Pauw en Witteman. Aan het woord een model dat zich had laten fotograferen voor de nieuwe campagne van Suit Supply. Riet Ory, de voorzitster van de Vlaamse Vrouwenbeweging. Deze beweging heeft een aanklacht ingediend tegen de campagne van Suit Supply omdat deze negatieve beeldvorming rondom de vrouw versterkt. Zij eisen dat de posters per direct uit het straatbeeld van Vlaanderen verdwijnen. Een mooie discussie. Jammer dat het model de verantwoordelijkheid van de campagne moest dragen en er niet iemand van Suit Supply zelf aanwezig was. Maar de mannen van P&W toonden aan niet in staat te zijn een dergelijke discussie in hun programma vorm te geven. Er werd lacherig over gedaan. Zowel het model als Riet Ory kregen niet voldoende ruimte om hun argumenten te verwoorden. Witteman was stilletjes en Pauw dacht met een paar schunnige opmerkingen deze discussie van tafel te vegen. Ze schakelden over naar Bart Chabot. Bart is door toedoen van een hersentumor in een…

Klinkende geheime stembusoverwinning op Twitter. Uitslag gehackt uit Sneekercomputernetwerk

NIJ HANZA Maak er wat moois van !

Stemadvies voor de grote lijnendenkers, de Visionairs!

De Gemeente Sneek, Sùdwest Fryslân. Wat vind ik daar nou van? Van dat voorstel van de Gemeente Sneek. Nou vooruit dan kort en krachtig: een aanfluiting.De naam van de stad Sneek in één adem en in combi met het Frysk vind ongepast. Ik hoef U niet te zeggen, dat Sneek een eigen taal heeft en daar trots op is. Een naam Sùdwest Fryslân, harteloos opgeschreven, zonder gevoel voor verhoudingen. Een gelegenheidverzinsel van het zuiverste water om het woord Sneek in de gemeentenaam verwerkt te krijgen! Nou sù!
De stad Sneek heeft voor haar naamsbekendheid  die paar steden, dorpen en gehuchten in het nieuwe rechtsgebied, echt niet nodig. 
De "Capitol" Sneek met zijn onbetwiste centrum functie, met zijn geheel eigen dynamiek en identiteit, is en blijft onaantastbaar. 
Sneek heeft een intrinsieke waarde, die staat als een huis. Dat weten ook de ondernemers. Zij hoeven zich pas in de laatste plaats zorgen te maken over de naam. De inwoners uit delytse sudwesthoeke waar nu nog heel veel ver…

J. Slauerhoff

O engeitado                                  

Iek feel ’t yn my bedèrven
No ak wet, wur‘k oen da goan
Oen ‘e káenten fan ‘e Taag
Jin gele, oahellende kaenten
Der ies niks muiers en mankelyker.
’t Bestoan ferhéaven en traich

Iek ron middes op de Prado’s
Yns héar iek de Fado's
Sòarjend tot dèap yn é nòat
"A vida é immenso tristura"-
Iek feel my lichem byenem loeken
Troch de kwoal dy syn tiid oawoatet

De wyfen jint fisk fekaipje
en wèzens jint niks 
méar hooapje as een douro méar, 
foar jit een kéar
Jèa soenge jèm even felotten
Troch ‘t wurkòatsen fan’t gelud
yn de stréate.
Yn ‘e stolte soender fewéar.

En fàn jèm héarde iek soengen
Myn kilte tot mànkelykens dwoengen
"Iek hèf niks tòt tróast as myn klacht
't Libben kènt gin genoade
Iek hèf oars niks as myn fado
Om myn léage nóat te vullen

Iek feel ’t yn my bedèrven
Hir hèt 't sin om te stèrven

Oproep

Anders met droge ogen

De grondslag van mijn column van vandaag ligt in mijn blogje van vrijdag 9 juni 2006  Om het verhaal helemaal compleet te maken lees verder. Het buitengewone montuur van mijn RayBan Wayfarer II zonnebril wil ik graag nu gebruiken als gewoon montuur met multi-focale glazen voor dagelijks afwisselend gebruik. Mijn voor mijn gevoel eenvoudige en bescheiden wens leidde bij opticien Pearle op de Oosterdijk - op basis van kennelijk deskundig advies - tot een gigantische besomming van kosten voor een tweetal betrekkelijk simpele glazen. Al met al een teleurstellende aanbieding van "golddigger" Pearle, die in schril contrast staat met de landelijke reclameuitingen van deze keten van Opticiens. Ik ga mijn teleurstelling delen met mijn zorgverzekeraar VGZ. Ik zie de kop al voor mij: "Kostenbesparing door particulier mislukt bij  inzet van eigen montuur vanwege hoge kosten berekening opticien Pearle!"
Mede landelijke branchegenoot die zegt, dat hij  Anders is  bakt ze in Snee…

Deuren dicht voor Cultuurdebat in Sneek.

Ray of Light in Carre

De legendarische Kink voorman Ray Davies speelde maandag 1 november  in Carre Amsterdam. Openbare-lagere-school-maat en fan van het eerste uur Roelof Valk uit Hylpen rapporteert mij hierover via de mail. Ik deel dit graag op mijn weblog.
Beste Anske.
Hoe gaat het? Tijd niets van je gehoord noch met je gesproken te hebben. Het laatste weekeinde van oktober waren we in London. In The Horse and Groom geweest. Dat was de stamkroeg van de Beatles in de jaren 60.  Vlak naast de Horse and Groom woonde Brian Epstein, Veel gelachen, veel gezien!  Top! Zondag thuis gekomen en uitgerust maandag 1 november naar RAY DAVIES VAN DE KINKS in Carre geweest. Deze wereldster is "one of my all time favorites" Dat weet je! Alle hits kwamen voorbij! Dit soort sentiment doet een mens goed! Als je dan om je heen kijkt, naar het publiek, denk je wat worden we oud! Roelof.

De ontdekker van uw hemel

Het hoeft geen betoog, dat ik de huidige Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr bewonder.
Vandaag staat er weer een juweeltje in de NRC.
Een I.M. over Harry Mulisch. Deze zin en het beeld dat, dat bij mij oproept is ronduit magistraal:
"Met de tocht in mijn botten en een uitzicht zonder god
zo blijf ik, Harry Mulisch, de ontdekker van uw hemel"
lees verder

Open publication - Free publishing - More nasr

Samenvoeging van Landbouw met Economische Zaken

U zult zich afvragen waarom ik dit NRC artikel op mijn weblog plaats. Welnu... ik werk vanaf 1973 bij het Ministerie van LNV. Met passie voor Landbouw en Natuur. Dit Ministerie is nu samengevoegd met Economische Zaken. Wat deze samenvoeging gaat opleveren weet niemand. Volgens mij pakken donkere wolken zich samen...Mooi van binnen, lelijk van buiten

Alles weergeven
Maak er zelf een
Vandaag officieus de laatste dag gewerkt in het Landbouwcentrum aan de Tesselschadestraat nr 7 te Leeuwarden. Een in 1972 onder architectuur gereedgekomen rijkskantoor met een chique statige uitstraling. Organisaties die toen een bijdrage aan de landbouw leverden kwamen onder een dak. Ik begon na vier jaar werkzaam te zijn geweest in Sneek op 1 april 1973 in Leeuwarden bij de toenmalige Cultuurtechnische Dienst. Daarna volgenden aanstellingen bij het Staatsbosbeheer, de Directie Faunabeheer, de Wildschadecommissie, het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabehheer, (NMF) het Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) het Buro Beheer Landbouwgronden en tot nu de Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Op maandag 8 november a.s. begin ik samen met mijn collega's op onze nieuwe locatie in een van-top-tot-teen gestripte, opnieuw ingerichte 7e verdieping van het Middelzeehuis. Bij de inrichting is veel bamboe verwerkt. Het ziet er allemaal prachtig uit.…

The Ensemble Studio Theatre in New York.

Dochter M. wonende aan de Brouwersgracht te Amsterdam volgde de afgelopen zomermaanden een workshop at The Ensemble Studio Theatre in New York.
Hiervan staat nu een impressie op You Tube  NYTC.
Haar belevenissen en een indruk van andere deelnemers aan deze workshop mogen natuurlijk niet op mijn weblog ontbreken. From Amsterdam.....middenin het filmpje spreekt ze nog een aardige bekje Amerikaans over haar belevenissen.
Lees verder ook Theatergroep De Kat van de Buren