zaterdag 27 november 2010

Het nieuwe Werken

Vandaag in het Jaarboek BB Binnenlands Bestuur alles over werken bij de overheid. Jong en Ambtenaar 2011. Thema "Het Nieuwe Werken" en ja hoor Twee inwoners van de stad Sneek prominent aan het woord  in het jaarboek BB. Omer Kaya (26): "Jonge ambtenaar van het Jaar", werkzaam bij de Gemeente Leeuwarden en "De Boer Op" met Anske Smit (60) werkzaam bij de Dienst Landelijk Gebied.
Beiden gepassioneerde Snekers. Bewust werkzaam in het openbaar bestuur, politieke geestverwanten en fanatieke twitteraars c.q. bloggers. Ze geven o.a. hun visie over het nieuwe werken en hun ervaringen daarmee. 
Gouden, dat het toeval ons binnen dit Jaarboek heeft samengebracht. Zoiets inspireert enorm!

Pakken Voorraad

Door Margarite
Gisteravond. Pauw en Witteman. Aan het woord een model dat zich had laten fotograferen voor de nieuwe campagne van Suit Supply. Riet Ory, de voorzitster van de Vlaamse Vrouwenbeweging. Deze beweging heeft een aanklacht ingediend tegen de campagne van Suit Supply omdat deze negatieve beeldvorming rondom de vrouw versterkt. Zij eisen dat de posters per direct uit het straatbeeld van Vlaanderen verdwijnen. Een mooie discussie. Jammer dat het model de verantwoordelijkheid van de campagne moest dragen en er niet iemand van Suit Supply zelf aanwezig was.
Maar de mannen van P&W toonden aan niet in staat te zijn een dergelijke discussie in hun programma vorm te geven. Er werd lacherig over gedaan. Zowel het model als Riet Ory kregen niet voldoende ruimte om hun argumenten te verwoorden. Witteman was stilletjes en Pauw dacht met een paar schunnige opmerkingen deze discussie van tafel te vegen. Ze schakelden over naar Bart Chabot. Bart is door toedoen van een hersentumor in een delirium terechtgekomen. Hij vertelde wat hij allemaal aan gene zijde had gezien. Hij was langs groen,bruin, steden, dorpen meren en vennen gegaan.  Hij begon zelfs over Martin Bril. Toen was ik even afgeleid. Hoe zou het toch met Martin gaan aan de andere kant?  
Maar terzake, Pauw en Witteman luisteren dus liever naar een onsamenhangend relaas van Bart Chabot dan naar een zinnige discussie over de huidige beeldcultuur? En dan die vieze Wim van de Camp, met zijn lange tanden erbij te likkebaarden. Gatver! Ik zag aan Riet Ory's gezicht dat zij dacht "Amai, ik ben weer in Nederland".

maandag 22 november 2010

Stemadvies voor de grote lijnendenkers, de Visionairs!

De Gemeente Sneek, Sùdwest Fryslân. Wat vind ik daar nou van? Van dat voorstel van de Gemeente Sneek. Nou vooruit dan kort en krachtig: een aanfluiting.De naam van de stad Sneek in één adem en in combi met het Frysk vind ongepast. Ik hoef U niet te zeggen, dat Sneek een eigen taal heeft en daar trots op is. Een naam Sùdwest Fryslân, harteloos opgeschreven, zonder gevoel voor verhoudingen. Een gelegenheidverzinsel van het zuiverste water om het woord Sneek in de gemeentenaam verwerkt te krijgen! Nou sù!
De stad Sneek heeft voor haar naamsbekendheid  die paar steden, dorpen en gehuchten in het nieuwe rechtsgebied, echt niet nodig. 
De "Capitol" Sneek met zijn onbetwiste centrum functie, met zijn geheel eigen dynamiek en identiteit, is en blijft onaantastbaar. 
Sneek heeft een intrinsieke waarde, die staat als een huis. Dat weten ook de ondernemers. Zij hoeven zich pas in de laatste plaats zorgen te maken over de naam. De inwoners uit de lytse sudwesthoeke waar nu nog heel veel verzet zit moet echt het gevoel krijgen, er ook bij te horen. Daarom moet je als hoofdplaats bij de start, je nederig opstellen. Een ander ook iets gunnen. Ik adviseer alle sneker kandidaten geplaatst op de lijsten van alle politieke partijen, om hier op gepaste wijze rekening mee te houden.
Om die reden stel ik voor de naam van nieuwe gemeente als volgt te noemen:

G E M E E N T E  N I J  H A N Z A 

met als vaste ondertitel VAN SNEEKERMEER TOT IJSSELMEER

Ik zei het al eerder. Soms kan het verleden een brug zijn naar die toekomst. Het positieve verleden van een gebied of een deel daarvan kun je ook in de naam van de Gemeente verwerken en laten doorklinken. 
De steden Stavoren, Hindeloopen, Bolsward binnen de grenzen van de gemeente maakten in de middeleeuwen deel uit van De Hanze.
Deze Hanze is o.a. één van de vijftig thema's van de Canon van de Geschiedenis van Nederland. 
Hanze betekent groep, schare of gevolg, die vroeger vanwege de handel en de vooruitgang kontakt en samenwerking zocht met kleinere dorpen en steden. 
Kortom een soort steden en dorpen verbond. 
Klein begonnen en groot gegroeid! 
Een prachtige metafoor! 
Deze filosofie wil ik ook laten doorklinken in het mission-statement en de naamgeving van de nieuwe Gemeente Nij Hanza. 

maandag 15 november 2010

J. Slauerhoff

O engeitado                                  

Iek feel ’t yn my bedèrven
No ak wet, wur‘k oen da goan
Oen ‘e káenten fan ‘e Taag
Jin gele, oahellende kaenten
Der ies niks muiers en mankelyker.
’t Bestoan ferhéaven en traich

Iek ron middes op de Prado’s
Yns héar iek de Fado's
Sòarjend tot dèap yn é nòat
"A vida é immenso tristura"-
Iek feel my lichem byenem loeken
Troch de kwoal dy syn tiid oawoatet

De wyfen jint fisk fekaipje
en wèzens jint niks 
méar hooapje as een douro méar, 
foar jit een kéar
Jèa soenge jèm even felotten
Troch ‘t wurkòatsen fan’t gelud
yn de stréate.
Yn ‘e stolte soender fewéar.

En fàn jèm héarde iek soengen
Myn kilte tot mànkelykens dwoengen
"Iek hèf niks tòt tróast as myn klacht
't Libben kènt gin genoade
Iek hèf oars niks as myn fado
Om myn léage nóat te vullen

Iek feel ’t yn my bedèrven
Hir hèt 't sin om te stèrven
Wur alles wulps swelget yn pine
Lisboa, oait stéé der stéden
Dy't froeger trochsléapt nei't hjo
en ruynes mei fenaim fewàt.

Iek wòt tròch dyn woan betjoene
Oait hèf 'k oendekt en feroafere
Dy letter alles feloant
Om hir oen de traige stróam
By 't gròf van de gràste droam
Da te goan: "tudo é dôr"

Hylper wodden: Anske Smit
Fry nei J. Slauerhoff

donderdag 11 november 2010

Anders met droge ogen

De grondslag van mijn column van vandaag ligt in mijn blogje van vrijdag 9 juni 2006  Om het verhaal helemaal compleet te maken lees verder. Het buitengewone montuur van mijn RayBan Wayfarer II zonnebril wil ik graag nu gebruiken als gewoon montuur met multi-focale glazen voor dagelijks afwisselend gebruik. Mijn voor mijn gevoel eenvoudige en bescheiden wens leidde bij opticien Pearle op de Oosterdijk - op basis van kennelijk deskundig advies - tot een gigantische besomming van kosten voor een tweetal betrekkelijk simpele glazen. Al met al een teleurstellende aanbieding van "golddigger" Pearle, die in schril contrast staat met de landelijke reclameuitingen van deze keten van Opticiens. Ik ga mijn teleurstelling delen met mijn zorgverzekeraar VGZ. Ik zie de kop al voor mij: "Kostenbesparing door particulier mislukt bij  inzet van eigen montuur vanwege hoge kosten berekening opticien Pearle!"
Mede landelijke branchegenoot die zegt, dat hij  Anders is  bakt ze in Sneek helemaal Bruin. Donkerbruin so-to-speak! Lees en huiver! In deze winkel kreeg ik helemaal geen aanbieding voor het monteren van nieuwe glazen. Een dergelijke unieke bril zou bij de slijping tesamen met al die miljoenen andere glazen in het buitenland mogelijk (opzettelijk) in het ongerede kunnen raken, zo werd me nadrukkelijk verteld. De bediende had dat al eens eerder meegemaakt en wilde dat risico niet weer lopen. Dat zou zonde zijn van zo'n mooie bril. "Ik keek deze verkoper verbaasd aan en vroeg achteloos of  hij misschien zijn brille-glazen-productie, vanwege die miljoenen in China liet uitvoeren?" "Nee!" antwoorde hij in een-adem-door "Een fabriek net over de grens waar veel medewerkers met Hoofdoekjes" werken. PFFF..."Wat is dit voor onzin ?" Hoe kom ik deze winkel uit"?  zijn mijn eerste gedachten"...........
Ik ga er vooralsnog van uit, dat deze ineffectieve clientèle bejegening en mogelijk infame en abjecte opmerking ANDERS is bedoeld. Gelukkig stormt het buiten en kunnen mijn door-elkaar-geklutste-hersenen op de fiets, op weg naar huis nog net even doorwaaien!

dinsdag 9 november 2010

Ray of Light in Carre

De legendarische Kink voorman Ray Davies speelde maandag 1 november  in Carre Amsterdam. Openbare-lagere-school-maat en fan van het eerste uur Roelof Valk uit Hylpen rapporteert mij hierover via de mail. Ik deel dit graag op mijn weblog.
Beste Anske.
Hoe gaat het? Tijd niets van je gehoord noch met je gesproken te hebben. Het laatste weekeinde van oktober waren we in London. In The Horse and Groom geweest. Dat was de stamkroeg van de Beatles in de jaren 60.  Vlak naast de Horse and Groom woonde Brian Epstein, Veel gelachen, veel gezien!  Top! Zondag thuis gekomen en uitgerust maandag 1 november naar RAY DAVIES VAN DE KINKS in Carre geweest. Deze wereldster is "one of my all time favorites" Dat weet je! Alle hits kwamen voorbij! Dit soort sentiment doet een mens goed! Als je dan om je heen kijkt, naar het publiek, denk je wat worden we oud! Roelof.

zaterdag 6 november 2010

De ontdekker van uw hemel

Het hoeft geen betoog, dat ik de huidige Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr bewonder.
Vandaag staat er weer een juweeltje in de NRC.
Een I.M. over Harry Mulisch. Deze zin en het beeld dat, dat bij mij oproept is ronduit magistraal:
"Met de tocht in mijn botten en een uitzicht zonder god
zo blijf ik, Harry Mulisch, de ontdekker van uw hemel"
lees verder

Samenvoeging van Landbouw met Economische Zaken

U zult zich afvragen waarom ik dit NRC artikel op mijn weblog plaats. Welnu... ik werk vanaf 1973 bij het Ministerie van LNV. Met passie voor Landbouw en Natuur. Dit Ministerie is nu samengevoegd met Economische Zaken. Wat deze samenvoeging gaat opleveren weet niemand. Volgens mij pakken donkere wolken zich samen...woensdag 3 november 2010

Mooi van binnen, lelijk van buiten


Vandaag officieus de laatste dag gewerkt in het Landbouwcentrum aan de Tesselschadestraat nr 7 te Leeuwarden. Een in 1972 onder architectuur gereedgekomen rijkskantoor met een chique statige uitstraling. Organisaties die toen een bijdrage aan de landbouw leverden kwamen onder een dak. Ik begon na vier jaar werkzaam te zijn geweest in Sneek op 1 april 1973 in Leeuwarden bij de toenmalige Cultuurtechnische Dienst. Daarna volgenden aanstellingen bij het Staatsbosbeheer, de Directie Faunabeheer, de Wildschadecommissie, het Consulentschap Natuur, Milieu en Faunabehheer, (NMF) het Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna (NBLF) het Buro Beheer Landbouwgronden en tot nu de Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Op maandag 8 november a.s. begin ik samen met mijn collega's op onze nieuwe locatie in een van-top-tot-teen gestripte, opnieuw ingerichte 7e verdieping van het Middelzeehuis. Bij de inrichting is veel bamboe verwerkt. Het ziet er allemaal prachtig uit. Sjapo voor de architect. Het idee van zijn vormgeving en ontwerp is, dat je de nieuwe werkwijze en de actuele missie van de organisatie, op de een of andere manier moet terug vinden in de huisvesting.
Dat zat ook in zijn opdracht!
Er zit echter nog wel asbest in de gevels van het Middelzeehuis, waarin ook Rijkswaterstaat is gevestigd. Het Middelzeehuis - aan de buitenkant - heeft een uitstraling van -nul.
Het is met afstand het allerlelijkste gebouw in onze hoofdstad, maar wel op vijf minuten lopens van het NS station.
De Dienst Landelijk Gebied staat naast deze verhuizing eveneens aan de vooravond van een enorme reorganisatie, die wordt opgelegd door lieden van het Kabinet Bruin 1 op basis van een schimmig regeer-en gedoogaccoord.
Maar dit soort veranderende visies en situaties in de organisatie schept ook weer nieuwe kansen, zo is mijn ervaring. Het levert misschien mooie stof op om over te bloggen. Wacht maar af.....

maandag 1 november 2010

The Ensemble Studio Theatre in New York.

Dochter M. wonende aan de Brouwersgracht te Amsterdam volgde de afgelopen zomermaanden een workshop at The Ensemble Studio Theatre in New York.
Hiervan staat nu een impressie op You Tube  NYTC.
Haar belevenissen en een indruk van andere deelnemers aan deze workshop mogen natuurlijk niet op mijn weblog ontbreken. From Amsterdam.....middenin het filmpje spreekt ze nog een aardige bekje Amerikaans over haar belevenissen.
Lees verder ook Theatergroep De Kat van de Buren